MIDAS


Midas

Hvor hører kapteinen hjemme når skipsfarten blir førerløs? Hvilke muligheter åpner seg med ny teknologi? Hvordan vil mennesker og maskiner samarbeide i en autonom framtid?

Kapasitetsløftet Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner (MIDAS) har som ambisjon å løfte fram autonom havromsteknologi som en av Norges fremtidige store eksportnæringer.

Åtte institutter fra NTNU står bak prosjektet, sammen med Sintef og tre klynger som tilsammen representerer mer enn 150 bedrifter. Fram til 2026 vil forskere og studenter sammen med maritime bedrifter utvikle framtidas havrom og arbeidsliv gjennom å styrke utdanningstilbudet, utvikle forretningsmodeller, bygge tillit mellom mennesker og maskin og skape attraktive maritime arbeidsplasser i Midt-Norge. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Navigate to the English MIDAS website


Nyheter

Nyheter


Besøk fra Turku Universitet

26.06.2023

Besøk fra Turku Universitet

Turku Universitet og Åbo Folkehøgskole i Finland tok turen til Trondheim for å utveksle erfaringer med testing av selvkjørende båter. 

Les mer. 

Kurs: Automasjon og mobilitet

10.03.2023

Kurs: Automasjon og mobilitet

Hva er skjer når graden av automatisering blir så høy at hele operasjonen skjer autonomt? Hvem  har ansvaret om noe skulle skje med et selvkjørende fartøy? Og gjelder de samme prinsippene for automasjon til luft, land og vann? 

Det er tema under kurset automasjon og mobilitet. Les mer. 

HFC konferanse 2023

01.03.2023

Menneskets rolle i nye teknologier og driftskonsepter: Will Industry 5.0 herald the revenge of the humans?

Møte i HFC-forum onsdag 26.og torsdag 27.april ved Møretanken hos Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund, Borgundvegen 340.

Påmelding HFC konferanse | Les mer

Nærings- og fiskeriminister på besøk

09.05.2022 

Nærings- og fiskeriminister på besøk

Nærings- og fiskeriminister Jan Christian Vestre besøkte innovasjonsklyngen på Nyhavna iTrondheim, og fikk en introduksjon til kapasitetsløftet MIDAS.

Les mer. 

Kurs, nettverk og møteplasser

Eksperter i Team

The fantastic four of the future oceans: human, technology, organization and the marine life

I Eksperter i Team utvikles tverrfaglig samarbeidskompetanse. Våren 2023 var mennesker, teknologi, organisasjon og marint liv tema for EIT-prosjektet.
Les mer
Fagnettverk

Human Factors in Control

HFC - Human Factors in Control - er et kompetanseforum for bruk av menneskelige faktorer i sikkerhetskritiske virksomheter. Forumet arrangerer to konferanser hvert år og har en fast faggruppe som møtes jevnlig.
Les mer
Pilotprosjekt

Designtenking for teknologer

Pilotprogrammet "Designtenkning for teknologer" introduser kandidatene for designtenkning og lærer dem å anvende metoden i et prosjektbasert teknologiemne ved sitt eget studieprogram.
Les mer

Prosjektpartnere