Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Rimmereide, Hege Emma; Madsen, Tjalve Gjøstein; Husøy, Gjertrud; Gjøvik, Øistein; Ekker, Sonja. (2009) Digitale mapper og konsekvenser for læringsmiljø i høgere utdanning. Læringsmiljø på nett: erfaringer fra forsøk og prosjekt.
  • Amdal, Arne Kristian; Gjøvik, Øistein. (2008) A practical pedagogy for GeoGebra. Book of Abstracts. 4th European Workshop on Mathematical & Scientific e-Contents.
  • Madsen, Tjalve Gjøstein; Husøy, Gjertrud; Ekker, Sonja; Gjøvik, Øistein; Rimmereide, Hege Emma. (2008) Digital portfolios: student learning or student control?. ALT-C 2008: Rethinking the digital divide : 15th International Conference 9-11 September Leeds, UK : Conference Introduction and Abstracts.
  • Gjøvik, Øistein. (2004) Fourier Analysis. TI Interactive! in the classroom.

Rapport/avhandling