Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er sosiolog fra AVH (nå NTNU) og professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Senter for teknologi og samfunn/Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Siden 2005 har jeg vært undervisningsleder og studieprogramleder for masterprogrammet- og årsstudiet i STS (Science and Technology Studies). Høstsemestrene er jeg fagansvarlig for masteremnet «Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling» (KULT3303) og vårsemesteret underviser jeg på masteremnet «Kvalitative forskningsprosesser» (KULT3322). Jeg veileder også master og phd-studenter.

Min forskning ligger hovedsakelig innenfor feltene IKT og kunnskapsarbeid og biopolitikk, og jeg har redigert to bøker innenfor disse to feltene:

    

Ellers er mine faglige interesser følgende:

 • STS/ Teknologi og vitenskapsstudier (Science and Technology Studies)
 • Velferdsteknologi
 • Kunnskapsledelse, tverrfaglighet, læring
 • Vitenskapsstudier, forskning om forskning

For tiden er jeg involvert i følgende prosjekter:

 • Posthumane perspektiver på velferdsteknologi i eldres hverdagsliv (HF, NTNU)
 • Policy- og politikkutvikling for miljøvennlig energi (CenSes/NFR)
 • Human bioteknologi og politikkutvikling (NFR, HF)

Utvalgte publikasjoner:

 • Levold, Nora, red. (2014): "Biopolitiske dialoger - styring og selvstyring" i N. Levold (red). Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi. Bergen, Fagbokforlaget
 • Levold, Nora (2014): "Å sortere eller ikke sortere: Er det spørsmålet? Kontroverser om prenatal diagnostikk i norsk bioteknologilovgivning 1994-2008" i N. Levold (red): Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Levold, Nora (2014): "Mellom "rene" vitenskapere og saksforkjempere: Forskerstrategier i politikkprosesser på biopolitikkområdet". i N. Levold (red): Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi. Bergen, Fagbokforlaget
 • Antonsen, Marie A og Nora Levold (2014): "Bioteknologinemnda og jakten på hybride praksiser" i N. Levold (red): Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi. Bergen, Fagbokforlaget
 • Kvande, Lise og Nora Levold (2014): "Klinisk bruk av ultralyddiagnostikk på 1970 og 80-tallet: Medisin, politikk eller etikk?" i N. Levold (red): Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi. Bergen, Fagbokforlaget
 • Marie Antonsen og Nora Levold (2011): "Effektive representasjoner? Forventninger til og bekymring for forskning på befruktede egg" i  Etikk i praksis. volum 5 (1).
 • Nora Levold og Hendrik S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi, Oslo, Universitetsforlaget 2007. 
 • Nora Levold: "Kundekommunikasjon i IKT-bedrifter: Mellom empati og kontroll" i N. Levold og H.S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi. Oslo, Universitetsforlaget 2007.
 • Nora Levold og Sylvia I. Lysgård: "Internasjonaliseringsstrategier: Globalt arbeid - lokal kommunikasjon?" i N. Levold og H.S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi, Oslo, Universitetsforlaget 2007.
 • Thomas Berker og Nora Levold: "Moralske praksiser i forbindelse med tung internettbruk" i N.Levold og H.S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi, Oslo, Universitetsforlaget 2007.
 • Henrik S. Spilker og Nora Levold: "Kommunikasjonssamfunnet?" i N. Levold og H.S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi, Oslo, Universitetsforlaget 2007.
 • Nora Levold, Hendrik S. Spilker og Knut H. Sørensen: "Mot en elektronisk solidaritet?" i N.Levold og H.S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi, Oslo, Universitetsforlaget 2007.
 •  Knut H. Sørensen, Vivian A Lagesen og Nora Levold: Flytende profesjoner? i J.Hjellbrekke, O.J.Olsen og R. Sakslind (red): Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet, Oslo, Unipub 2007.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Levold, Nora. (2014) Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0450-5.
 • Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein. (2007) Kommunikasjonssamfunnet. Moral, praksis og digital teknologi. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-01159-2.
 • Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein. (2007) Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-01159-2.
 • Østby, Per; Levold, Nora. (2002) Sunnhetens apostler. Kultur og ukultur i helsefeltet. 2002.

Del av bok/rapport

 • Antonsen, Marie Auensen; Levold, Nora. (2014) Bioteknologinemnda og jakten på hybride praksiser. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Kvande, Lise; Levold, Nora. (2014) Klinisk bruk av ultralyddiagnostikk på 1970 og 80-tallet: Medisin, politikk eller etikk?. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Levold, Nora. (2014) Biopolitiske dialoger - styring og selvstyring. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Levold, Nora. (2014) Mellom «rene» vitenskapere og saksforkjempere: Forskerstrategier i politikkprosesser på biopolitikkområdet. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Levold, Nora. (2014) Å sortere eller ikke sortere: Er det spørsmålet? Kontroverser om prenatal diagnostikk i norsk bioteknologilovgivning 1994-2008. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Berker, Thomas; Levold, Nora. (2007) Moralske praksiser i forbindelse med tung internettbruk. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Levold, Nora. (2007) ”Kundekommunikasjon i IKT-bedrifter: Mellom empati og kontroll”. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Levold, Nora; Lysgård, Sylvia. (2007) Internasjonaliseringsstrategier: Globalt arbeid – lokal kommunikasjon?. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mot en ”elektronisk solidaritet". Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Spilker, Hendrik Storstein; Levold, Nora. (2007) Kommunikasjonssamfunnet?. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2007) Flytende profesjoner? Om organisering av kunnskap. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet.