KULT3600 - Tverrfaglighet i praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet er et tilbud til studenter som etter søknad er gitt rett til å erstatte Eksperter i team (EiT) med annet programrelevant masteremne av samme omfang. Slik dispensasjon fra Eksperter i team kan blant annet gis på grunnlag av:

- mange års yrkeserfaring
- bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
- tvingende praktiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning
- psykiske/fysiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning

Emnet er et selvstudium med et fastlagt pensum på ca. 650 sider, det gis ikke ordinær undervisning i emnet.

Læringsutbytte

Studenter som har tatt dette ement har KUNNSKAPER om:
- ulike perspektiver på tverrfaglighet, flerfaglighet og transdisiplinaritet både som strategier for håndtering av egen ekspertise og som et trekk ved kunnskapsorganisering i senmoderne samfunn

Studenter som har tatt dette ement har FERDIGHETER i:
- skriving av en argumenterende og reflekterende tekst/rapport der tverrfaglighetsperspektiver knyttes til et faktisk prosjekt/case

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium. Vurderingsordning: hjemmeeksamen på 10-15 sider.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)
Likestilling og mangfold (MKKS)

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til masterprogrammet i likestilling og mangfold eller masterprogrammet i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS), og fritak for EiT.

Kursmateriell

Pensum på ca. 650 sider.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.