Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning

Norges Handelshøyskole NHH: PhD

 • Fagområde: Marknadsføring, tilknytt Senter for Tjenesteinnovasjon
 • Avhandling: Online communities for customer support - A study of participation and its antecedents

Norges Handelshøyskole NHH: Siviløkonom/MSc

 • Fagområde: International Business
 • Masteroppgåve: The Global High Tech Culture - A study of Norwegian High Tech companies in Bangalore

 

Arbeidserfaring

Sopra Steria: Manager/Konsulent

 • Tjenestedesign, digitalisering, innovasjon, og brukaroppleving

Telenor: Forskar/bedriftsintern konsulent/UX researcher

 • Digitalisering, innovasjon, brukaroppleving, og internasjonal marknadsføring.

Bekk Management Consulting: Konsulent

 • Branding, strategi, og organisasjon

Norges Handelshøgskule NHH: Assistant Professor/Stipendiat

 • Sosiale media og marknadsføring.

Sparebanken Møre: Kundeansvarleg

 • Lån, investering, og forsikring

 

Undervisning

Marknadsføring

Digital marknadsføring

Innovasjon

 

Forskning

Marknadsføring

Internasjonal marknadsføring

Digital marknadsføring

Co-creation/samskaping

Innovasjon

Digitalisering

Tjenesteinnovasjon

 

Utvalde fagtidsskrift- og blogginnlegg

Shifter.no: Bedriftsintern innovasjon: seks råd for å lykkes

Kampanje.com: Slik lykkes du med internasjonal markedsføring

Computerworld.no: Gjør kunden til verdiskaper: slik går du frem 

Sterkblanding.no: 6 råd for å lykkes med digitale innovasjonsplattformer

Sterkblanding.no: Internasjonal markedsføring: 3 viktige punkter for å lykkes

Sterkblanding.no: Gjør kunden til verdiskaper: slik går du frem

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Sivertstøl, Njål; Fjuk, Annita. (2019) Applying Design-Thinking to Innovate, Validate, and Implement New Digital Services. Handbook of Research on Customer Engagement.

Rapport/avhandling

 • Sivertstøl, Njål; Kleppe, Ingeborg Astrid. (2015) Online communities for customer support. A study of participation and its antecedents. 2015.
 • Sivertstøl, Njål; Kleppe, Ingeborg Astrid. (2006) The global High Tech culture - A study of Norwegian High Tech companies in Bangalore. 2006.