course-details-portlet

AV600317 - Datadrevet markedsføringsstrategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100 A

Faglig innhold

Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode datadrevet markedsføringsstrategier for utvikling av bedriften. Digitalisering vil stå sentralt i dette kurset, og har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og for digital kommunikasjon. Bedrifters markedsføringsstrategi har blitt sterkt endret av den økte digitaliseringen. Teknologi, inkludert smarttelefoner, sosiale nettverk, big data analyse og nye måter å følge kunden på, har skapt både muligheter og hindringer på måter man ikke kunne forutse for bare noen få år siden. For eksempel, fremskritt i big data har tillatt stadig mer detaljert analyse av kundeatferd, noe som gir bedre prediktive modeller og muligheter for mer målrettet kommunikasjon. På grunn av dette, har det blitt både enklere og mer komplekst å bygge en relasjon med kundene. Gjennom dette programmet få du innsikt i hvordan du kan utvikle gode digitale markedsføringsstrategi for ulike bedrifter og bransjer, som både er bærekraftige og lønnsomme.

Tema

 • Datadrevet markedsføringsstrategi
 • Teknologi i markedsføring
 • Digitale kommunikasjonskanaler og innholdsmarkedsføring
 • Design thinking og den digitale kundereisen
 • Problemstillinger rundt etikk og GDPR
 • Digitaliseringstrender i markedsføring

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kunne analysere problemer, finne muligheter og skape konkrete løsninger som kan bidra til å utvikle gode digitale markedsføringsstrategier
 • Kunne bruke terminologien av feltet
 • Ha inngående kunnskap om de sentrale prinsippene innenfor digitale markedsføring
 • Forstå bruken av digitale verktøy i markedsføring og merkevarebygging

Ferdigheter:

 • Kunne kritisk analysere en bedrifts digitale markedsføringsstrategier og bidra til strategisk endring i bedriften med hjelp av digitale verktøy
 • Kunne kontinuerlig utvikle data-drevet markedsinformasjon og planlegging av digital markedsføring av bedriften
 • Ha evne til å synliggjøre og argumentere for markedsutfordringer innen en bedrifts strategiske kontekst

Generell kompetanse:

 • Kurset vil gi deg innsikt i et rammeverk for utvikling av digitale markedsføringsstrategier
 • Ha oversikt over sentrale teorier innenfor feltet digital markedsføring
 • Ha oversikt over bruk av digitale verktøy innenfor markedsføring

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen skjer gjennom to samlinger i form av forelesninger, diskusjoner, case og oppgaveløsning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

For å få avlegge eksamen må deltakerne gjennomføre muntlig gruppepresentasjon (1-3 deltager per oppgave) i andre samling. Avsluttende eksamen er en skriftlig gruppeoppgave med 1 til 3 deltakere. Det er krav til oppmøte på samlingene. Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved IIF - høyere grads nivå (514IM)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) og minst to års relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave 100/100 A

Utlevering
15.01.2024

Innlevering
16.01.2024


14:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU