course-details-portlet

AV600317 - Internasjonal digital markedsføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitaliseringen har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være sentrale tema i kurset.

Bedrifter i de fleste bransjer står overfor et sterkt globaliseringspress, og det er behov for strategier/forretningsmodeller som både er bærekraftige og lønnsomme. Samtidig har markedsføringsstrategi blitt sterkt endret av den økte digitaliseringen. Teknologi, inkludert smarttelefoner, sosiale nettverk, big data analyse og nye måter å følge kunden på, blant annet, har skapt både muligheter og hinder for markedsførings-strategier på måter man ikke kunne forutse for bare noen få år siden. For eksempel, fremskritt i big data har tillatt stadig mer detaljert analyse av kundeatferd som fører til bedre prediktive modeller og mulighet for mer målrettet kommunikasjon. På grunn av dette, har det blitt både enklere og mer komplekst å bygge en relasjon med kunden.
Gjennom programmet få du innsikt i hvordan du kan utvikle gode internasjonaliseringsstrategier for ulike bedrifter og bransjer i en global kontekst. Etter endt program vil du ha tilegnet deg kunnskap til å designe gode strategier for å utvikle bedriften internasjonalt og også å bygge en sterk merkevare globalt, og du vil kunne gi råd til andre virksomheter som ser at de har behov for å internasjonalisere i en verden som blir mer og mer digitalisert.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Programmet er ment til å sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan bidra til å designe gode modeller for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy.
Bli kompetent i å bruke terminologien av feltet
Ha inngående kunnskap om det sentrale grunnlaget for internasjonal markedsføring og merkevarebygging
Forstå bruken av digitale verktøy i internasjonal markedsføring og merkevarebygging

Ferdigheter: Kunne kritisk analysere en bedrifts internasjonale markedsførings- og merkevarebyggingsaktiviteter og bidra til strategisk endring i bedriften med hjelp av digitalt verktøy
Kunne kontinuerlig utvikle data-driven markedsinformasjonstilgang og planlegging av den internasjonale markedsføringen i bedriften
Ha evne til å synliggjøre og argumentere for markedsutfordringer innen en bedrifts strategiske kontekst

Generell kompetanse: Kurset vil gi deg innsikt i et rammeverk for utvikling av internasjonale merkevarestrategier. På denne måten vil du bli satt i stand til å arbeide med internasjonalisering av ditt merke eller organisasjon, og du vil kunne rådgi andre virksomheter som ønsker å utvikle internasjonaliseringsstrategier i praksis.
Ha en oversikt over sentrale teorier innenfor feltet internasjonal markedsføring og merkevarebygging
Ha en oversikt over bruk av digitalt verktøy innenfor internasjonal markedsføring og merkevarebygging


Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen skjer gjennom to samlinger i form av forelesninger, diskusjoner, case og oppgaveløsning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

For å få avlegge eksamen må deltakerne gjennomføre muntlig gruppepresentasjon (1-3 deltager per oppgave) i andre samling.

Avsluttende eksamen er en skriftlig gruppeoppgave med 1 til 3 deltakere.

Det er krav til oppmøte på samlingene. Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved IIF (514IM)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) og minst to års relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU