TPK4420 - Prosjektledelse (Fleksibilitet) - litteraturstudier i tilknytning til fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Kurset er et litteraturstudium som utføres i tilknyttning til fordypningsprosjektet. Hensikten er å få trening i å utføre litteraturstudier.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene får kunnskap om sentrale begreper innefor
- hovedtrekkene innenfor en del av prosjektledelesfaget
- Hvordan man vurderer kvaliteten på akademiske tekster

Ferdigheter: Studentene kan
- bruke ulike tilnærminger til litteratursøk

Generell kompetanse: Studentene kan:
- være reflekterte rundt ulike informasjonskilder

Læringsformer og aktiviteter

Vurdering er basert på rapport. Rapporten skal baseres på et individuelt litteratursøk på et selvvalgt tema. Rapporten skal som et minimum inkludere:
- Metodebeskrivelse, som oppgir hvordan litteratursøket er utført (brukte søkeord, databaser, kriterie for hva som tas med og hva som ikke tas med) og egne refleksjoner om søket
- En oversikt med de beste artiklene på området, og en begrunnelse for hvorfor disse holder god kvalitet

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter god kjennskap til grunnleggende prosjektledelse.

Kursmateriell

Emnets kursmateriell er basert på vitenskapelige publikasjoner om teamet. Disse blir gjort tilgengelig. I tillegg forventes studentene å finne tilleggslitteratur for bruk i rapporten.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4505 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.