course-details-portlet

TFE4130 - Bølgeforplantning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Matematisk behandling av elektromagnetiske og akustiske bølger. Telegrafligningene. Karakteristisk impedans. Refleksjons- og transmisjonskoeffisient. Bølger med harmonisk tidsvariasjon. Dispersjon, fase- og gruppehastighet. Elektromagnetiske og akustiske bølger i uendelige rom. Kule-, sylinder- og plane bølger. Løsning av feltligningene i bølgeledere. TEM, TM og TE-bølger. Antenner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har - god kunnskap om Maxwells ligninger - god kunnskap om bølgeforplantning i overførings- og bølgeledere - god forståelse av tidsvarierende skalar- og vektorfelt, samt en grunnleggende forståelse av lineær bølgeutbredelse - generell kunnskap om fysikken bak stråling - god kunnskap om grunnleggende ligninger for akustisk bølgeutbredelse Ferdigheter: Kandidaten kan - anvende Maxwells ligninger i mange relevante geometrier og materialer - kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk og fysikk med ny teori for å løse praktiske problemstillinger innen bølgeforplantning - utlede og anvende grunnleggende ligninger for akustisk bølgeutbredelse - beskrive felt fra grunnleggende antennestrukturer - bruke dataverktøy (Matlab) til visualisering av bølger og vektorfelt i fritt rom og bølgeledere. Generell kunnskap: Kandidaten kan - jobbe individuelt med regneøvinger - benytte matematisk verktøy som er utviklet i faget på andre felt og bølger i ingeniør- og fysikkfag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Det gis 12 regneøvinger. Studentene må ha minimum 8 godkjente for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Gis ved semesterstart. Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE4015 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elektronikk
 • Telekommunikasjon
 • Anvendt elektroteknikk
 • Elektro-optikk/bio-optikk
 • Elektron- og ionefysikk
 • Anvendt optikk
 • Elektroteknikk
 • Teleteknikk/Signalbehandling
 • Faste stoffers fysikk
 • Fysikalsk elektronikk
 • Teleteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU