course-details-portlet

TFE4130 - Bølgeforplantning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Matematisk behandling av elektromagnetiske og akustiske bølger. Telegrafligningene. Karakteristisk impedans. Refleksjons- og transmisjonskoeffisient. Bølger med harmonisk tidsvariasjon. Dispersjon, fase- og gruppehastighet. Elektromagnetiske og akustiske bølger i uendelige rom. Kule-, sylinder- og plane bølger. Løsning av feltligningene i bølgeledere. TEM, TM og TE-bølger. Antenner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har - god kunnskap om Maxwells ligninger - god kunnskap om bølgeforplantning i overførings- og bølgeledere - god forståelse av tidsvarierende skalar- og vektorfelt, samt en grunnleggende forståelse av lineær bølgeutbredelse - generell kunnskap om fysikken bak stråling - god kunnskap om grunnleggende ligninger for akustisk bølgeutbredelse Ferdigheter: Kandidaten kan - anvende Maxwells ligninger i mange relevante geometrier og materialer - kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk og fysikk med ny teori for å løse praktiske problemstillinger innen bølgeforplantning - utlede og anvende grunnleggende ligninger for akustisk bølgeutbredelse - beskrive felt fra grunnleggende antennestrukturer - bruke dataverktøy (Matlab) til visualisering av bølger og vektorfelt i fritt rom og bølgeledere. Generell kunnskap: Kandidaten kan - jobbe individuelt med regneøvinger - benytte matematisk verktøy som er utviklet i faget på andre felt og bølger i ingeniør- og fysikkfag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Gis ved semesterstart. Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE4015 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elektronikk
 • Telekommunikasjon
 • Anvendt elektroteknikk
 • Elektro-optikk/bio-optikk
 • Elektron- og ionefysikk
 • Anvendt optikk
 • Elektroteknikk
 • Teleteknikk/Signalbehandling
 • Faste stoffers fysikk
 • Fysikalsk elektronikk
 • Teleteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 01.06.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 95
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 3
SL274 Sluppenvegen 14 2
DI171 Idrettssenteret (Dragvoll) 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU