Bakgrunn og aktiviteter

Ferrolegeringer, silisium og solcelle silisium

Merete Tangstad ble utdannet metallurg på NTNU i 1989 og tok også sin doktorgrad på samme institusjon. Hun jobbet i perioden 1990-2004 i Elkem og Eramet med produksjon av ferrolegeringer. Siden 2004 har hun vært professor på NTNU og jobber hovesaklig med produksjon av ferromangan legeringer, produksjon av silisium og ferrosilisium og nye raffineringsprosesser for solcelle silisium.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner