course-details-portlet

FRA1130 - Litteratur, tekst og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi et innblikk i metoder for kritisk analyse av franskspråklige litterære tekster. Emnet har en praktisk tilnærming med fokus på begreper og teknikker for litterær tekstanalyse. Studenten vil lære å skrive korte akademiske tekster på fransk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet:

- har innsikt i begreper som brukes i kritisk analyse

- har innsikt i sjangerproblematikk

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet:

- kan lese og forstå korte franske tekster fra ulike litterære sjangre

- kan anvende analytiske begreper og metoder i kommentarer og tolkninger av litterære tekster

- kan skrive korte akademiske tekster på fransk

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet:

- besitter grunnleggende analytiske ferdigheter

- har grunnleggende kompetanse i oppbygging og strukturering av tekst

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon. Praktiske oppgaver. All undervisning foregår på fransk.

Det kreves 80% obligatorisk oppmøte i undervisning (forelesninger og gruppearbeid.) Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte på undervisning
  • 2 korte skriftlige arbeider på fransk

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 7 dager. Besvarelsen skal være på 1000-1500 ord og skrives på fransk.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1103 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
05.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.05.2023

Innlevering
15.05.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU