73592856
Dragvoll, Loholt allé 85, Paviljong B * 153

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Lyngsnes, Kitt; Rismark, Marit. (2014) Didaktisk arbeid. Gyldendal Akademisk. 2014. ISBN 9788205447103.
 • Rismark, Marit; Tønseth, Christin. (2005) Fasetter i voksnes læring. 2005. ISBN 82-8139-003-4.
 • Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M. (2004) Arbeidsmobilitet. Språk som forberedelse til kulturelle møter. 2004. ISBN 82-7724-068-6.
 • Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2004) 18 tentakler - en analyse av plandokumenter for ny føreropplæring. 2004. ISBN 82-8139-001-8.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe; Sitter, Silje; Stenøien, Jorun M. (2004) Play Mobil. Fag, læring og undervisning på Trafikalt grunnkurs. 2004. ISBN 82-7724-064-3.
 • Grankvist, Rolf; Gudmundsdottir, Sigrun; Rismark, Marit. (1997) Klasserommet i sentrum : festskrift til Åsmund Lønning Strø mnes. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1285-7.

Del av bok/rapport

 • Stenøien, Jorun M; Rismark, Marit. (2013) The Construction of Craftmanship through Built Heritage Dialogues at World Heritage Sites. The Significance of World Heritage: Origins, Management,Consequences: The Future of the World Heritage Convention in a Nordic Perspective: Papers Presented at Two Conferences in Falun (Sweden) 2010 and in Vasa (Finland) 2011.
 • Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit. (2011) Lærlinger på arbeidsplassen - læring gjennom deltakelse og scaffolding. Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning.
 • Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M. (2011) Polske sykepleiere i Norge. Liv og læring i et nytt samfunn. Voksne, læring og kompetanse.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2011) Dialogen som redskap i læring. Voksne, læring og kompetanse.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2009) Hvordan bidra til utvikling i skolen. Å utvikle en lærende skole : aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2009) Kunnskapsdeling i skolefellesskap. Å utvikle en lærende skole : aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2009) Use of Technology in Education: Didactic Challenges. Learning in the network society and the digitized school.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2008) Cultural diversity in driver education. Transportation Accident Analysis and Prevention.
 • Hokstad, Leif Martin; Hallén, Thorleif; Strømme, Alex; Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2007) Enhancing learners through mobile access. Interactive Computer Aided Blended Learning.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2007) Implementation of mobile technology in higher education: Student experiences. Proceedings of ICITM 2007.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe; Strømme, Alex; Hokstad, Leif Martin. (2007) Using mobile phones to prepare for university lectures: student's experiences. 7th International Educational Technology Conference. Educational Technology for Innovation and Change in Education.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit; Strømme, Alex; Hokstad, Leif Martin. (2007) How mobile technology promotes effective learning. Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, October 8-10, Beijing, China.
 • Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M. (2006) Non-Learning in Multicultural Work Communities. Learning, Working and Living Mapping the Terrain of Working Life Learning.
 • Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M. (2006) Built heritage dialogues. Celebration of Craft.
 • Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M. (2006) Knowledge and cooperation in carftsmanship within built heritage. Celebration of Craft.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2006) PBL in non-academic environments. Abstracts from International Conference PBL 2006 ABP.
 • Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M. (2005) Ny tid - ny ekspertise. Fasetter i voksnes læring.
 • Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2005) Kommunikasjonsutfordringer i skjæringspunktet mellom språk og kultur. Kommunikasjon på flerfelts veg. Innvandreres møte med norsk trafikkultur.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2005) Læringsforståelse som speil for pedagogisk praksis. Fagdidaktiker og historiker. Festskrift til Rolf Grankvist på 70-årsdagen.
 • Stenøien, Jorun M; Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2005) To prosjekter - felles utfordringer. Kommunikasjon på flerfelts veg. Innvandreres møte med norsk trafikkultur.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit; Tønseth, Christin; Sitter, Silje; Norberg, Perly Folstad. (2005) Å formidle budskap som er utformet av andre. Bruk av tolk ved muntlig prøve. Kommunikasjon på flerfelts veg. Innvandreres møte med norsk trafikkultur.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Tønseth, Christin; Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M; Sitter, Silje. (2005) Læringsmuligheter på glattkjøringsbanen. En studie av innvandrere på sikkerhetskurs for tungbil. Kommunikasjon på flerfelts veg. Innvandreres møte med norsk trafikkultur.
 • Tønseth, Christin; Rismark, Marit. (2005) Forskningsfeltet voksnes læring. Fasetter i voksnes læring.
 • Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M. (2004) Arbeidsmobilitet: Språk som forberedelse til kulturelle møter. Arbeidsmobilitet. Språk som forberedelse til kulturelle møter.

Rapport/avhandling

 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe; Tønseth, Christin. (2013) Play Mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. 2013. ISBN 82-8139-006-9.
 • Rismark, Marit; Amundsen, Oscar; Stenøien, Jorun M; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2008) CI, mestring og arbeidsliv. Sluttrapport. 2008.
 • Amundsen, Oscar; Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2006) Læring og næring. Trafikklærerens utvikling av didaktisk kompetanse i skjæringsfeltet mellom fag, læringsforståelse og kultur. 2006. ISBN 82-8139-004-2.
 • Tønseth, Christin; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2006) Personlighetsbasert føreropplæring. Elevenes læringsmuligheter og lærerens handlingsrom. 2006. ISBN 8281390050.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2005) Kommunikasjon på flerfelts veg. Innvandreres møte med norsk trafikkultur. 2005. ISBN 82-8139-002-6.
 • Rismark, Marit; Engesbak, Heidi; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2003) Jobb sammen, lær sammen : om læringsmuligheter og kompetanseutvikling på arbeidsplassen. 2003. ISBN 82-7724-059-7.
 • Rismark, Marit; Engesbak, Heidi; Sitter, Silje; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2003) Jobb sammen, lær sammen : om læringsmuligheter og kompetanseutvikling på arbeidsplassen. 2003. ISBN 8277240597.

Andre

 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2014) Erfaringer som læringsressurs i møtet mellom utdanning og arbeid. IVRs Fagkonferanse 2014 . Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap, NTNU; NTNU. 2014-06-03 - 2014-06-03.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2013) Evaluering av føreropplæringen, trafikalt grunnkurs. Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013 . Statens Vegvesen, Høgskolen i N-Trøndelag, NAF, ATL; Trondheim. 2013-10-31 - 2013-11-01.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2013) Video-vitamins to inspire student learning in higher education. Computer-Using Educators . The educational corporation Computer-Using Educators; Palm Springs. 2013-03-14 - 2013-03-16.
 • Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit. (2012) Klassebytter øker frafallet. forskning.no [Internett]. 2012-11-01.
 • Rismark, Marit. (2012) Dropper ut ved hyppige klassebytter. NRK Trøndelag [Radio]. 2012-10-31.
 • Rismark, Marit; Lyngsnes, Kitt Margaret. (2012) Learning Careers throughout Vocational Education. London International Conference on Education . London International Conference on Education and Associates; London. 2012-11-19 - 2012-11-22.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2012) Four Basic Approaches to Enhance Knowledge Sharing among Teachers. The Clute International Academic Conference . The Clute Institute; Las Vegas. 2012-10-15 - 2012-10-17.
 • Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit. (2011) Work-based VET: learning environments, drop-out and connectedness. The Fourth Nordic Conference on Adult Learning . Insitutt for voksens læring og rådgivingsvitenskap, NTNU; Trondheim. 2011-04-11 - 2011-04-13.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2011) Knowledge Sharing for Teacher Learning: Fostering Organizational Learning in Schools. 2011 Barcelona European Academic Conference . The Clute International Conferences; Barcelona. 2011-06-06 - 2011-06-09.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2011) Use of mobile phones for learning purposes. Educational Symposium . Trondheim International School; Trondheim. 2011-03-31 - 2011-04-01.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2011) Use of technology for student learning in higher education. The Fourth Nordic Conference on Adult Learning . Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap, NTNU; Trondheim. 2011-04-11 - 2011-04-13.
 • Lyngsnes, Kitt; Rismark, Marit. (2010) Action research for teachers' learning. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching ; Riga. 2010-05-07 - 2010-05-08.
 • Lyngsnes, Kitt; Rismark, Marit. (2010) Arbeidsplassen som læringsarena for lærlinger. Stiklestadkonferansen 2010 : "Hvordan lykkes vi i samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv?" ; Verdal. 2010-02-18 - 2010-02-19.
 • Rismark, Marit; Lyngsnes, Kitt Margaret. (2010) Action Research for Teacher Learning. ATTE, Association for teacher education in Europe . University of Latvia; Riga. 2010-05-07 - 2010-05-09.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2010) Using mibile phones to prepare for university lectures. International College Teaching & Learning Conference . The Clute Intsitite; Las Vegas. 2010-10-11 - 2010-10-13.
 • Håland, Erna; Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2009) Hvordan utvikle didaktisk kompetanse i bruk av IKT?. FoU i praksis . FoU i praksis; Levanger. 2009-04-23 - 2009-04-24.
 • Lyngsnes, Kitt; Rismark, Marit. (2009) Vocational Education: Apprentice Learning at the Workplace. 12th Annual International Conference on Education ; Aten. 2009-05-25 - 2009-05-28.
 • Rismark, Marit; Lyngsnes, Kitt Margaret. (2009) Vocational education: apprentice learning at the workplace. Internasjonal konferanse . Athens Institute for Education and Research (AT.IN.E.R); Athen. 2009-05-25 - 2009-05-28.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2009) Utvikling og deling av kunnskap i skolen. FoU i praksis . Høgskolen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Program for lærer; HiNT, Levanger. 2009-04-23 - 2009-04-24.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2009) Towards organizational learning. NERA's 37. kongress . NTNU, SVT-fakultetet, Pedagogisk institutt; Trondheim. 2009-03-05 - 2009-04-07.
 • Postholm, May Britt; Steen-Olsen, Tove Herborg; Moen, Torill; Lyngsnes, Kitt; Eikseth, Astrid Grude; Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid. (2008) Ladeprosjektet - erfaringer fra et FoU-prosjekt. Fra ord til aksjon ; Trondheim. 2008-10-22 - 2008-10-23.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2008) Individuell læring og læring i fellesskap. Erfaringskonferanse:Fra ord til aksjon (om utviklingsarbeid i skolen) . Trondheim Kommune og NTNU,Ladeprosjektet; Trondheim. 2008-10-22 - 2008-10-23.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2008) Moving from individual to organizational learning. ISCAR 2008 . UCSD; San Diego, California. 2008-09-08 - 2008-09-13.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Wiken, Sidsel Jorunn; Rismark, Marit. (2008) Møteplasser for kunnskapsdeling. FoU i praksis 2008 ; Trondheim. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Hokstad, Leif Martin; Hallén, Thorleif; Strømme, Alex; Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2007) Enhancing learners through mobile devices. Interactive Computer Aided Blended Learning . Centro Federal de Educacao TEchnologica de Santa Catarina; Florianopolis. 2007-05-07 - 2007-05-09.
 • Olstad, Lisa; Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2007) Lærer bedre med mobil. GEMINI. Forskningsnyheter fro NTNU og SINTEF [Avis]. 2007-12-10.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2007) Implementation of Mobile Technology in Higher Education: Student Experiences. International Conference on Information Technology and Management . Hong Kong Polytechnic University; Hong Kong. 2007-01-03 - 2007-01-05.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2007) Kulturkrasj bak rattet. Bladet Motor [Avis]. 2007-11-15.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2007) The answer is "time", but what was the question? (Del av symposium: Teachers struggling with time in a school that learns). NERA2007 The Nordic Educational Research Association . University of Turku; Turku/Åbo. 2007-03-15 - 2007-03-17.
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2007) Using mobile phones to prepare for university lectures. 7th International Educational Technology Conference . Near East University; Nicosia - North Cyprus. 2007-05-03 - 2007-05-05.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2007) How mobile technology promotes effective learning. Computers and Advanced Technology in Education (CATE), The 10th IASTED international conference ; Beijing. 2007-10-08 - 2007-10-10.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2007) På vei mot kunnskapsdeling i en lærende skole (Del av symposium: En lærende skole for elevens læring. Et FoU-prosjekt i grunnskolen). FoU i praksis. . Lærerutdanningsmiljøene i Trøndelag; Trondheim. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Rismark, Marit. (2006) Strategier for effektiv kommunikasjon - status fra nyere forskning om føreropplæring. Nasjonal konferanse om føreropplæring og førerprøver: Norsk føreropplæring i svevet. Hvor lander vi? . Statens Vegvesen, ATL, HiNT, HiAK, TPS, TF; Hafjell, Øyer. 2006-10-25 - 2006-10-27.