course-details-portlet

VLR1006 - Læring og endring i arbeidslivet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i hva læring og endring i arbeidslivet innebærer. I undervisningen presenteres både generell teori og ulike case. Eksemplene analyseres i lys av teori om kompetanse, læring og endring. De teoretiske perspektivene knyttes til eksempler fra praksis i arbeidslivet.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om hvordan en kan gjennomføre utviklingsprosesser og legge til rette for læring i en organisasjon. Studenten har innsikt i hvordan hun/han selv kan bidra til å utforme læringsfellesskap i arbeidslivet. Videre kan studenten anvende kunnskap fra faget til å delta i faglige muntlige diskusjoner omkring emnets tema.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning kombinert med seminar, totalt 3 timer per uke. Sjekk blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning og voksnes læring (BRVL)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 27.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 30
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 2
SL123 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU