Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fors, Egil Andreas; Bakke, Øyvind; Landmark, Tormod. (2008) Abstracts of the 12th World Congress on Pain: The long-term effect on pain of a guided imagery intervention in a 14 years fibromyalgia cohort. IASP 12 th World Congress of Pain. 2008. ISBN 978-0-931092-74-9.
  • Fors, Egil Andreas; Landmark, Tormod; Borchgrevink, Petter Chr.; Holen, Are; Gøtestam, K Gunnar. (2005) Abstracts of the 11th World Congress on Pain: The impact of psychological factors on disability compensations in fibromyalgia. 2005. ISBN 978-0-931092-64-0.
  • Landmark, Tormod; Fors, Egil Andreas; Stiles, Tore C; Holen, Are; Borchgrevink, Petter Chr.. (2005) Abstracts of the 11th World Congress on Pain: Psychological defence mechanisms in relation to fibromyalgia with and without concurrent lifetime depressive disorder. 2005. ISBN 978-0-931092-64-0.

Del av bok/rapport

  • Landmark, Tormod. (2017) Prevalens, forløp og konsekvenser av smerte i befolkningen. Smertepsykologi.