course-details-portlet

BYGA2342 - Bærekraftige veger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Det vil bli undervist i temaer som er relevante for drift og vedlikehold:

- Oversikt, standardkrav og forutsetninger

- Forsterkningsmetoder

- Asfaltdekker

- skader og vedlikehold

- Sommerdrift

- Vinterdrift

- Tunneler, elektro

- bruer og kaier

- Skred, flom

- beredskap og informasjon

- Kvalitetsplaner/ISO-sertifisering

Læringsutbytte

- Kunnskap

  • kunnskap om planlegging og gjennomføring av oppgaver innenfor drift og vedlikehold
  • kunnskap om gjeldende lover, forskrifter, veiledere, standarder og normaler innen drift og vedlikehold

- Ferdigheter

  • Kandidaten får en bred innføring i fagområdet drift og vedlikehold av veger og gater
  • Kandidaten får en forståelse av viktigheten av drifts- og vedlikehaldsoppgavene og konsekvensene av manglende vedlikehold

Læringsformer og aktiviteter

Klasseromsundervisning kombinert med befaringer, innleveringer og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav i emnet er øvingsoppgaver som skal innleveres, inntil 6 stk. Alle øvingsoppgaver må være godkjente for å få gå opp til eksamen. 4 timers skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen i mai/juni.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Lærebok Drift og vedlikehold av veger Nr. 365, Vegdirektoratet 30. juni 2015. I tillegg litteratur som oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G326 Gnisten/Fagskolen 15
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU