course-details-portlet

BYGA2020 - Samhandling og prosjektledelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Samhandling – Hva samhandling er, hvem man bør samhandle med, hvorfor samhandling er viktig og hvordan lykkes med samhandling.
Prosjektdefinisjoner
Prosjektorganisering
Prosjektorganisasjonen
Byggeprosessen fra A til Å
Administrative prosesser
Økonomiske prosesser
Offentlige prosesser
HMS

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om:
- samhandling i prosjekter: vite hvilken adferd, hvilke holdninger og hvilke teknikker som kan
brukes for å fremme samhandling i prosjektarbeid.
- nye samhandlingsmodeller med bruka av digitale verktøy
- prosjekt som arbeidsform: hva er et prosjekt, prosjektorganisering og prosjektorganisasjonen
- byggeprosessen fra A til Å
- administrative prosesser
- økonomiske prosesser
- offentlige prosesser
- HMS

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan anvende faglig kunnskap og resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både
skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante utrykksformer
- formidle egne faglige vurderinger på området

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger med veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

2 obligatoriske øvinger. Øvingene må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.
Utsatt eksamen kan gjøres muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Opptakskravet for bachelor i ingeniørfag

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Prosjektstyring i bygg og anlegg
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 31.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU