course-details-portlet

TS100214 - Introduksjon til prosjektbasert industri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Introduksjon til:

 • Prosjektbasert industri og dens særegenheter.
 • Hvordan danne gode prosjektteam
 • Hvordan man jobber i team for å utvikle de beste løsningene.
 • Prosjekter som arbeidsform og prosjekters organisering.
 • Særtrekk ved prosjekt som arbeidsform i maritim industri.
 • Samspillet mellom rederi, skipsdesigner, skipsverft og andre aktører.
 • Lederskap og andre roller i prosjekter.
 • Prosjekter som arena for innovasjon.
 • Prosjektmetodikker i prosjektbasert industri.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Dokumentere inngående kunnskap om prosjektbasert industri og dens særegenheter og hvorfor prosjekter og prosjektbaserte organisasjoner egner seg som arbeidsmetode i den maritime næringen. Kunne dokumentere god forståelse for de metoder som brukes i prosjekter for å ivareta ledelse, planlegging, kontroll og styring samt innovasjon og utvikling i prosjekter.

Ferdigheter:

Studenten skal forstå prosjektbasert industri og dens særegenheter, samt forstå hvorfor prosjekter brukes som en løsning for konstruksjon og utvikling av skip og utstyr. Studenten skal videre forstå de grunnleggende prinsippene bak planlegging og styring av prosjekter, samt hvordan prosjekter organiseres og ledes. Studenten skal ha grunnleggende ferdigheter til ulike former for prosjekter.

Kompetanse:

Studenten skal være i stand til å forstå alle roller i prosjektbasert industri, samt evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og kunne dele kunnskap, erfaring og refleksjoner med andre i næringen og kunne bidra med innspill til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, selvstudium, diskusjon internt i gruppen og med gjesteforelesere.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Muntlig eksamen i grupper. Individuelle karakterer gis.

Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av individuelle arbeider i løpet av semesteret.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Prosjektadministrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 12.04.2024 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Muntlig eksamen 12. og 15. april.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU