TS100214 - Prosjektledelse I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Særtrekk ved prosjektet som arbeidsform i maritim næring

Strategisk og organisatorisk forankring av prosjekter

Overordnet prosjektplanlegging - mål og milepæler

Prosjektorganisering - arbeidsdeling og ansvar

Detaljplanlegging av prosjektarbeidet - aktivitetsplanlegging

Virksomhetens prosjektkultur

Sluttføring av prosjekter - dokumentasjon og presentasjon

Bruk av business case som fokuserer på korrekt budsjettering i forhold til leveransen

Resultatorientering, kreativitet og oppgaveforståelse i planleggingen

Prosesser og dokumenter som understøtter relasjonshåndtering i prosjektarbeidet

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

dokumentere grundig forståelse for hvorfor prosjekter anvendes som et nødvendig verktøy for å løse komplekse oppgaver i den maritime næringen

dokumentere grundig forståelse for de metoder som brukes i prosjekter for å ivareta ledelse, planlegging, kontroll og frigjøring av kreativitet

identifisere kjennetegn ved ulike prosjektformer og hva som kjennetegner effektive og mindre effektive prosjekter.

fokusere på hvordan enkeltprosjekter skal kjøres for å oppnå ønskede gevinster

Læringsutbytte - Ferdigheter:

være i stand til å bekle stillinger som leder av komplekse prosjekter i en internasjonal næring

kunne gi råd om prosjektanvendelse i ulike typer organisasjoner

forklare hvorfor prosjekt har blitt tatt i bruk i ulike organisasjonstyper

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å bidra som prosjektmedarbeider og -leder i det mangfold av prosjekter som må gjennomføres i tilknytning til nødvendig utviklingsarbeid i maritime bedrifter og institusjoner.

evne til å kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sin kunnskap og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, gruppeøvinger, presentasjoner og plenumsdiskusjoner.

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av inntil 2 - to - obligatoriske gruppearbeid i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers individuell skriftlig eksamen.Utsatt eksamen:3 timers individuell skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)
Shippingledelse (SØ160)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.