course-details-portlet

TS100214 - Introduksjon til prosjektbasert industri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Introduksjon til maritim industri og dens særegenheter. Introduksjon til produksjon og produksjonsmetoder i maritim næring. Særtrekk ved prosjekt som arbeidsform i maritim industri. Introduksjon til samspillet mellom rederi, skipsdesigner, skipsverft og andre aktører tilhørende den maritime prosjektbaserte industrien. Prosjekter som arbeidsform og prosjekters organisering. Introduksjon til planlegging og styring av konstruksjons- og utviklingsprosjekter i maritim industri. Lederskap i prosjekter og prosjektbasert industri - ledelse av prosjekter. Prosjekter som arena for innovasjon og teknisk produktutvikling i den maritime næringen Introduksjon til lean som produksjons- og prosjektmetodikk i prosjektbasert industri.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Dokumentere inngående kunnskap om maritim industri og dens særegenheter og hvorfor prosjekter og prosjektbaserte organisasjoner egner seg som arbeidsmetode i den maritime næringen. Kunne dokumentere god forståelse for de metoder som brukes i prosjekter for å ivareta ledelse, planlegging, kontroll og styring samt innovasjon og utvikling i prosjekter.

Ferdigheter:

Studenten skal forstå maritim industri og dens særegenheter, samt forstå hvordan prosjekter brukes som en løsning for konstruksjon og utvikling av skip og utstyr. Studenten skal videre forstå de grunnleggende prinsippene bak planlegging og styring av prosjekter, samt hvordan prosjekter organiseres og ledes. Studenten skal ha grunnleggende ferdigheter til ulike produksjonsmetoder og former for prosjekter.

Kompetanse:

Studenten skal være i stand til å bekle stillinger som prosjektmedarbeider i maritim næring, samt evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og kunne dele kunnskap, erfaring og refleksjoner med andre i næringen o kunne bidra med innspill til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeøvinger, presentasjoner og plenumsdiskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Muntlig eksamen i grupper. Individuelle karakterer gis.

Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av individuelle arbeider i løpet av semesteret.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Prosjektadministrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 21.04.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig eksamen over 2 dager: 21. og 24. april
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU