Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i helsevitenskap fra NTNU (2015).

Nå er jeg stipendiat ved Institutt for psykisk helse og jobber med prosjektet "Hvordan kan vi best forebygge selvmord?".

Bakgrunnen for prosjektet er at vi i Norge har hatt over 20 år med omfattende selvmordsforebyggende innsats, men at selvmordsraten holder seg relativt stabil. Formålet med studien er å søke mulige svar på hvorfor det ikke har vært nedgang i selvmordsraten og hva som bør gjøres framover. Jeg bruker kvalitative forskningsmetoder, og har intervjuet både fagpersoner og personer som har vært selvmordstruet om deres erfaringer og refleksjoner rundt det selvmordsforebyggende arbeidet. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner