Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som universitetslektor ved vernepleierutdanningen og er stipendiat ved Institutt for psykisk helse. 

Bakgrunnen for doktorgradsprosjektet, "Hvordan kan vi best forebygge selvmord?", er at vi i Norge har hatt over 20 år med omfattende selvmordsforebyggende innsats, men at selvmordsraten holder seg relativt stabil. Formålet med studien er å søke mulige svar på hvorfor det ikke har vært nedgang i selvmordsraten og hva som bør gjøres framover. Jeg bruker kvalitative forskningsmetoder, og har intervjuet både fagpersoner og personer som har vært selvmordstruet om deres erfaringer og refleksjoner rundt det selvmordsforebyggende arbeidet. 

Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i helsevitenskap fra NTNU (2015).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner