course-details-portlet

VET2007 - Farmakologi og legemiddelhåndtering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer D

Faglig innhold

Emnet skal føre til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i farmakologi og legemiddelhåndtering. Emnet går parallelt med emnene VET2006 Sykdomslære, pleie og omsorg og VET2002 Praksis 2.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Har kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger og bivirkninger
  • Har kunnskap om, og kan oppdatere sin kunnskap om legemiddelhåndtering

Ferdigheter

  • Kan gjøre rede for sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder medikamentregning

Generell kompetanse

  • Kan planlegge og gjennomføre legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, Casebasert undervisning, e-læringsressurser, videoforelesninger, gruppearbeid med og uten veiledning,

Obligatoriske aktiviteter

  • E-læringskurs i legemiddelhåndtering
  • E-læringskurs i legemiddelregning

Mer om vurdering

Obligatoriske Arbeidskrav Det er krav om at et E-læringskurs i legemiddelhåndtering samt et E-læringskurs i legemiddelregning må gjennomføres. Disse er gyldige i 3 terminer.

Eksamen er todelt, der en del utgjør legemiddelhåndtering og farmakologi, den andre delen er legemiddelregning. Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått. Begge delene må bestås.

Det arrangeres utsatt skriftlig eksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER2006 7.5 HØST 2022
VET2001 7.5 HØST 2022
HVER2003 3.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 09.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 5
SL271 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU