course-details-portlet

VET2003 - Utviklingshemming og kognitive funksjonsnedsettelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet vektlegger en bred og fordypet tilnærming til utviklingshemming og kognitive funksjonsnedsettelser. Det vil bli lagt vekt på nyere internasjonal og nasjonal forskning der også utdanningens egne spesialkompetanser vil bli eksponert.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET2003 skal studenten

  • ha bred kunnskap om utviklingshemning og kognitive funksjonsnedsettelser i et livsløpsperspektiv, herunder også aldring, alvorlig utviklingshemming, autisme, Downs syndrom, familie, foreldre med utviklingshemming, helse- og helsetjenester, inkluderende utdanning, livskvalitet, politikk og praksis. Kunnskap om etiske og rettighetsmessige forhold knyttet til det å arbeide med mennesker med utviklingshemming eller kognitive funksjonsnedsettelser
  • ha kunnskap om sårbarhet og sårbarhetsfaktorer i et relasjonelt perspektiv, særlig knyttet til problemstillinger om tvang og overgrep

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET2003 skal studenten

  • kunne vurdere faktorer som hemmer eller forsterker sårbarhet hos personer med utviklingshemning eller kognitive funksjonsnedsettelser
  • kunne vurdere faktorer som fremmer livskvalitet og deltakelse hos personer med utviklingshemning eller kognitive funksjonsnedsettelser

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2003 skal studenten

  • ha innsikt i historikk og nasjonal/internasjonal fagutvikling relatert til levekår og livskvalitet for personer med utviklingshemning og kognitive funksjonsnedsettelser
  • ha innsikt i politiske og fagpolitiske forhold som har betydning for livskvalitet, deltakelse og selvstendighet for personer med utviklingshemning og kognitive funksjonsnedsettelser. Dette betyr at nasjonale og internasjonale føringer er integrert, herunder CRPD
  • ha innsikt og kunnskap om å kommunisere faglige problemstillinger knyttet til hva utviklingshemming og kognitive funksjonsnedsettelser representerer i en samfunnsmessig kontekst

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og oppgaver. Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter kan skje.

Undervisningen er lagt til januar/februar, ca 5 uker. Eksamen gjennomføres ved semesterets slutt.

Mer om vurdering

Det arrangeres utsatt skriftlig eksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER3006 3.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU