course-details-portlet

VET2003 - Utviklingshemming og kognitive funksjonsnedsettelser

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet vektlegger en bred og fordypet tilnærming til utviklingshemming og kognitive funksjonsnedsettelser. Det vil bli lagt vekt på nyere internasjonal og nasjonal forskning der også utdanningens egne spesialkompetanser vil bli eksponert.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Bred kunnskap om utviklingshemning og kognitive funksjonsnedsettelser i et livsløpsperspektiv, herunder også aldring, alvorlig utviklingshemming, autisme, Downs syndrom, familie, foreldre med utviklingshemming, helse- og helsetjenester, inkluderende utdanning, livskvalitet, politikk og praksis.
Kunnskap om etiske og rettighetsmessige forhold knyttet til det å arbeide med mennesker med utviklingshemming eller kognitive funksjonsnedsettelser.
Kunnskap om sårbarhet og sårbarhetsfaktorer i et relasjonelt perspektiv, særlig knyttet til problemstillinger om tvang og overgrep.

Ferdigheter:
Kan vurdere faktorer som hemmer eller forsterker sårbarhet hos personer med utviklingshemning eller kognitive funksjonsnedsettelser.
Kan vurdere faktorer som fremmer livskvalitet og deltakelse hos personer med utviklingshemning eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Generell kompetanse:
Innsikt i historikk og nasjonal/internasjonal fagutvikling relatert til levekår og livskvalitet for personer med utviklingshemning og kognitive funksjonsnedsettelser.
Innsikt i politiske og fagpolitiske forhold som har betydning for livskvalitet, deltakelse og selvstendighet for personer med utviklingshemning og kognitive funksjonsnedsettelser. Dette betyr at nasjonale og internasjonale føringer er integrert, herunder CRPD.
Kan kommunisere faglige problemstillinger knyttet til hva utviklingshemming og kognitive funksjonsnedsettelser representerer i en samfunnsmessig kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og oppgaver.
Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter kan skje.

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas på nytt. Det tas forbehold om at endring i vurderingsordning kan skje.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).
VET1001 og VET1002 må være bestått.

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER3006 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU