course-details-portlet

AAR4435 - Form og farge 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Høstsemesteret skal gi innføring i grunnleggende fargelære, fargesystemer og generell kunnskap om fargenes interaksjonsforhold. Anvendt fargebruk, ferdighetsøvelser og teknikkforståelse. Vårsemesteret bygger videre på høstsemesteret og Form og farge 1 (AA4400) og skal utvikle erfaringen med samspillet mellom form, komposisjon og fargebruk i to og tre dimensjonale formforhold, samt tegning.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha oppnådd grunnleggende kunnskaper og forståelse innen fagområder fargebruk, samt relasjoner mellom farger, komposisjon i to og tre dimensjonal form og tegning. Ferdigheter: Utviklet grunnleggende ferdigheter i anvendt fargebruk, samt videreutviklet tegneferdigheten og form forståelsen fra Form og farge 1. Generell kompetanse: Etter gjennomførte kurs skal studentene ha de grunnleggende kunnskaper og erfaring i å løse enklere oppgaver med farger i to og tre dimensjonale formforhold, samt kunne utvikle og anvende disse i andre oppgavestillinger i masterutdanningen.

Læringsformer og aktiviteter

Øvingsoppgaver, individuelt og i grupper, forelesninger. Individuell veiledning og fellesgjennomganger. Litteratur fra fakultet og instituttbibliotek.

Når det er nødvendig brukes det digital/hybridløsninger for formidling og gjennomgang

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappevurdering med justerende muntlig. En samlet PDF fil basert på krav i oppgavetekster, hvor skriftlige refleksjoner, tegninger, foto/scan av collager og andre arbeid settes opp i henhold til veiledende mal lagt ut i Blackboard. I tillegg til digital innlevering, skal det leveres fysisk arbeid gjort høst og vår, samt utskrevet versjon av pdf-fil. Det er viktig at arbeidene dokumenteres godt, har tilstrekkelig høy oppløsning og redigeres digitalt der det er nødvendig. Det spesifiseres at vi, i enkelte oppgaver, ønsker et selektivt utvalg av arbeider gjennomført i løpet av den gitte arbeidsperioden. Ved stryk i form og farge 2 blir kandidaten bedt om å forbedre eller gjøre om de delene av mappeleveringen som ikke var tilstrekkelig.

Utsatt eksamen gjennomføres i neste eksamensperiode. slik at studenter som har dokumentert gyldig forfall/stryk ved forrige ordinære eksamen, har mulighet til å gjennomføre normal studieprogresjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Form og farge 1 eller tilsvarende er gjennomført.

Kursmateriell

Papir, pensler og akrylfarger. Modellmaterialer for fargebruksøvinger. Tegneutstyr. Bærbare pc og digital tegnebrett (ikke obligatorisk.)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU