Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider som redaktør for naku.no og koordinator av den nasjonale kunnskapsbanken. Min forskning og fagutvikling handler om tre forhold. Utfordrende atferd, helse og utvikling av elektronisk formidling. Jeg begynte å arbeide for NAKU i 2007, før det var jeg ansatt i 5 år som fagkonsulent ved habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag. I en 5- års periode før dette var jeg miljøarbeider, miljøterapeut og faglig ansvarlig etter sosialtjenestelovens kap. 4A ved et kommunalt bofellesskap. På tidlig 90-tallet arbeidet jeg som miljøarbeider ved en barnevernsinstitusjon før jeg tok grunnutdanning i vernepleie. Jeg har også vært støttekontakt i et par perioder. Av annen utdanning har jeg blant annet videreutdanning i habilitering og rehabilitering med fordypning på krevende atferd, i tillegg har jeg en master i funksjonshemming og samfunn. 

NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede, og hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2017) Filmen Om psykisk utviklingshemming. Om psykisk utviklingshemming
 • Berge, Kim; aasan, synnøve; Ellingsen, Karl Elling. (2012) Tre filmer om psykisk helse og personer med utviklinghemning. Gratis tilgjengelig på nett: http://naku.no/node/572. Utviklingshemning og psykisk helse
 • Berge, Kim. (2010) Filmen viser en kort innføring i Rå Kuns, Art Raw, ved Alfred Vaagsvold, billedkunstner. Rå kunst

Del av bok/rapport

 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2015) Self-determination and the use of coercion and restraint - People With intellectual disability. Violence in Clinical Psychiatry : Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 22 – 24 October 2015 Crowne Plaza Copenhagen Towers.
 • Ellingsen, Karl Elling; Berge, Kim. (2014) Helsefagets rolle i den vernepleierfaglige kompetansen og utøvelsen av faglig skjønn. Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn.
 • Ellingsen, Karl Elling; Berge, Kim; Johnsen, Ditlev. (2005) Omstillinger innenfor miljøarbeid : fra instruks til samhandling. Selvbestemmelse for tjenestenytere.

Rapport/avhandling

 • Johansen, Laila Hoff; Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2017) Pasientopplæring for personer med utviklingshemming - En statusrapport. 2017. ISBN 978-82-93561-00-2.
 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2015) Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt. Oppdragsforskning for Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. 2015. ISBN 978-82-998499-7-5.
 • Bromstad, Eldar; Berge, Kim. (2012) Vi vil, og vi får det til. Eksempelsamling utgitt på oppdrag fra Helsedir. 2012. ISBN 978-82-998499-1-3.
 • Berge, Kim. (2011) Å gjøre annet enn å bruke tvang og makt. 2011.
 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2010) Modeller i miljøarbeid. 2010. ISBN 978-82-998499-0-6.
 • Slåtta, Knut; Berge, Kim. (2010) Deltagelses og opplevelsesplaner. Et verktøy for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring for voksne med multifunksjonshemming eller dyp utviklingshemming.Publisert som rapport. 2010.
 • Ellingsen, Karl Elling; Lungwitz, Dirk; Berge, Kim. (2009) Gjennomgang av meldinger og vedtak om bruk av tvang og makt. Tilrådning av to prosjekter. Oppdragsforskning fra Helsetilsynet. 2009.