Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

  • Emneansvar for sykdomslære for Bachelor i sykepleie
  • Underviser i mange tema innenfor sykdomslære
  • Underviser om respirasjon og respiratorbehandling for videreutdannelse i anestesi og intensivsykepleie
  • Deltar som fasilitator og operatør ved interne og eksterne kurs ved Campus
  • Spesielt interessert i simulering som læringsmetode og tverrprofesjonell simulering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner