course-details-portlet

MUSP4170 - Instrument og framføring C

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet bygger på Instrument og framføring B, eller tilsvarende. Individuell undervisning i hovedinstrument og stor vekt på selvstendig arbeid. Emnet vektlegger konserttrening og samspill, og studenten skal i løpet av studieåret delta med solistisk eller kammermusikalsk repertoar på minimum tre konserter. Minst en av konsertene skal være i regi av Institutt for musikk. Konsertene dokumenteres ved godkjent semesterrapport.

Obligatorisk kurs i musikkformidling/utøverpsykologi omfatter utvalgte temaer som konsertarrangering, sceneopptreden, programplanlegging, kommunikasjon, managerrollen, musikkprodusentrollen, publikumsmålgrupper med mer. Studenten får erfaring i forberedelse, gjennomføring og evaluering av et utøvende formidlingsprosjekt. Kurset gir en innføring i mentale og fysiske strategier for mestring av press i prestasjonssituasjoner. Studenten får også innføring i øvings og læringsstrategier.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten

 • viser kunstnerisk uttrykksevne, og kan forholde seg til publikum i ulike framføringssituasjoner
 • har instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere sine kunstneriske intensjoner på en personlig måte
 • kan arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • behersker og har erfaring i ulike typer samspill
 • behersker og har erfaring med primavista sang/spill

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om og behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering, øving og prestasjonsforberedelse
 • har kjennskap til hovedlinjene i sitt instruments repertoar
 • har kunnskap om framføringspraktiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

 • Hovedinstrument individuelt 1 t pr uke i 25 uker
 • Akkompagnement 30 min pr uke i 25 uker, for aktuelle instrumenter
 • Konsertforum 2 timer i inntil 20 uker
 • Musikkformidling/Utøverpsykologi 2 t per uke i klasse i inntil 20 uker
 • Ensemble tilsvarende 2 timer i 10 uker. Gjelder ikke orgel.
 • Prosjekt, diverse undervisning

Undervisningsressursen i konsertforum og ensemble kan omdisponeres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i minimum tre konserter
 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Kurs i musikkformidling/utøverpsykologi

Mer om vurdering

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4160 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4130 30.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU