course-details-portlet

MUSP4181 - Instrument og framføring E

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 70 minutter

Faglig innhold

Emnet bygger på Instrument og framføring C, eller tilsvarende. Individuell undervisning i hovedinstrument og stor vekt på selvstendig arbeid. Studenten innstuderer og arbeider med et omfattende og allsidig repertoar. Et verk studenten selv har komponert eller utviklet skal normalt inngå.

Personlig kunstnerisk utvikling står sentralt. Performativ analyse inngår i egne forum for studenter som tar MUSP4180 og MUSP4181 .

Emnet vektlegger konserttrening, og studenten skal i løpet av studieåret delta med solistisk eller kammermusikalsk repertoar på minimum to konserter. Minst en skal være i regi av Institutt for musikk. Konsertene dokumenteres ved godkjent semesterrapport. Studenten skal i tillegg initiere og gjennomføre et eget selvstendig konsertprosjekt og dokumentere dette gjennom en skriftlig reflekterende prosjektrapport.

Kurs i musikkproduksjon, inkludert en innspilling der studenten deltar i alle faser av produksjonen.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten

 • viser kunstnerisk uttrykksevne og et personlig uttrykk, og behersker ulike framføringssituasjoner
 • har instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere sine kunstneriske intensjoner på en tydelig og personlig måte
 • behersker og har erfaring i ulike typer samspill
 • har praktisk erfaring med musikkproduksjon

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kjennskap til hovedlinjene i sitt instruments repertoar, og har innstudert en betydelig mengde av sitt instruments repertoar
 • har kunnskap om og erfaring med framføringspraktiske problemstillinger
 • kan analysere musikk ut i fra et utøverperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

 • Hovedinstrument individuell undervisning 1 t pr uke i 25 uker
 • Akkompagnement for aktuelle instrumenter 60 min pr uke i 25 uker
 • Konsertforum 2 timer pr uke i inntil 20 uker, inkludert performativ analyse
 • Kurs i musikkproduksjon
 • Ensemble 2 timer per uke i 10 uker. Gjelder ikke orgel.
 • Fredagskonserten
 • Prosjekt diverse undervisning

Undervisningsressursen i konsertforum og ensemble kan omdisponeres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Kurs i musikkproduksjon
 • Deltakelse i minimum to konserter og levering av repertoarliste og eksamensprogram
 • Egenarrangert konsertprosjekt

Mer om vurdering

Repertoarliste (med minimum 360 minutter gjennomgått repertoar) for alle fire studieår samt eksamensprogram skal leveres med underskrift av hovedinstrumentlærer i midten av april. Eksamen skal normalt ha en varighet som tilsvarer en recital/solokonsert, 60-70 minutter effektiv spilletid. For studenter som har tatt MUSP4171 inngår et egenkomponert verk i eksamensprogrammet. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4170 eller tilsvarende

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4141 60.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU