course-details-portlet

MUSP4181 - Instrument og framføring E

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 70 minutter

Faglig innhold

Emnet bygger på Instrument og framføring C, eller tilsvarende. Individuell undervisning i hovedinstrument og stor vekt på selvstendig arbeid. Studenten innstuderer og arbeider med et omfattende og allsidig repertoar.

Performativ analyse inngår i egne forum for studenter som tar MUSP4180 og MUSP4181.

Personlig kunstnerisk utvikling står sentralt. Emnet vektlegger konserttrening, og studenten skal i løpet av studieåret delta med solistisk eller kammermusikalsk repertoar på minimum to konserter. Minst en skal være i regi av Institutt for musikk. Konsertene dokumenteres ved godkjent semesterrapport. Studenten skal i tillegg initiere og gjennomføre et eget selvstendig konsertprosjekt og dokumentere dette gjennom en skriftlig reflekterende prosjektrapport.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten

 • viser kunstnerisk uttrykksevne og et personlig uttrykk, og behersker ulike framføringssituasjoner
 • har instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere sine kunstneriske intensjoner på en tydelig og personlig måte
 • behersker og har erfaring i ulike typer samspill

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kjennskap til hovedlinjene i sitt instruments repertoar, og har innstudert en betydelig mengde av sitt instruments repertoar
 • har kunnskap om og erfaring med framføringspraktiske problemstillinger
 • kan analysere musikk ut i fra et utøverperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

 • Hovedinstrument individuell undervisning 1 t pr uke i 25 uker
 • Akkompagnement for aktuelle instrumenter 60 min pr uke i 25 uker
 • Konsertforum 2 timer pr uke i inntil 20 uker, inkludert performativ analyse.
 • Ensemble tilsvarende 2 timer per uke i 10 uker. Gjelder ikke orgel.
 • Prosjekt, diverse undervisning

Undervisningsressursen i konsertforum og ensemble kan omdisponeres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Deltakelse i minimum to konserter og levering av repertoarliste og eksamensprogram
 • Egenarrangert konsertprosjekt

Mer om vurdering

Repertoarliste (med cirka 360 minutter gjennomgått repertoar) for alle fire studieår samt eksamensprogram skal leveres med underskrift av hovedinstrumentlærer i midten av april. Eksamen skal normalt ha en varighet som tilsvarer en recital/solokonsert, 60-70 minutter effektiv spilletid, avhengig av instrument. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4170 eller tilsvarende

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4141 60.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU