course-details-portlet

MUSP4150 - Instrument og framføring A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 15 minutter

Faglig innhold

Individuell undervisning i hovedinstrument og stor vekt på selvstendig arbeid, samt gruppeundervisning med tekniske øvelser og instrumentspesifikk tematikk. Emnet vektlegger konserttrening og samspill, og studenten skal i løpet av studieåret delta med solistisk eller kammermusikalsk repertoar på minimum to konserter. Minst en skal være i regi av Institutt for musikk. Konsertene dokumenteres ved godkjent semesterrapport.

Deltakelse i kor som arena for praktisk og forståelsesbasert gehørutvikling.

Obligatorisk kurs i musikkledelse gir en grunnleggende innføring i taktering og musikkledelse.

Obligatorisk kurs i fysiologi gir kunnskap om forebygging av belastningsskader, praktiske avslapnings- og konsentrasjonsøvelser, treningsprinsipper, oppvarmingsøvelser, og dessuten enkle teknikker for prestasjonsforberedelser.

Emnet omfatter dessuten kurs i øvingsmetodikk, der det etablereres øvekollokvier som studentene selv opprettholder gjennom bachelorstudiet.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • har instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne uttrykke seg kunstnerisk
 • kan arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • behersker gode øvingsstrategier og hensiktsmessige teknikker for innstudering
 • behersker grunnleggende primavista sang/spill
 • har trening i varierte framføringssituasjoner
 • har grunnleggende ferdigheter i direksjonsteknikk
 • tar aktivt del i vurdering av eget og andres spill i øvingskollokvie

Kunnskap:

Kandidaten

 • forstår grunnleggende anatomi og nyttiggjør seg kunnskapen i forebygging av spenninger/belastningsskader
 • har kjennskap til ulike syn på læring.

Læringsformer og aktiviteter

 • Individuell hovedinstrumentundervisning 1 t pr uke i 25 uker
 • Håndverk/teknikk i gruppe 1 t per uke i 25 uker
 • Akkompagnement for aktuelle instrumenter 0,5 time per uke i 25 uker
 • Konsertforum 2 t per uke i inntil 20 uker
 • Ensemble i 2 timer per uke i 10 uker. For orgelstudenter erstattes dette av improvisasjon i 2 gruppetimer i 10 uker.
 • Kor 1 t per uke i 20 uker
 • Fredagskonserten
 • Prosjekt diverse undervisning

Undervisningsressursen i konsertforum og ensemble kan omdisponeres.

Kurs:

 • Øvingsmetodikk i klasse 9 timer i høstsemester.
 • Taktering/grunnleggende musikkledelse i klasse, 9 timer i vårsemesteret.
 • Fysiologi enkelttimer og i gruppe 1 t per uke i inntil 25 uker.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gehørkor
 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Kurs i musikkledelse
 • Kurs i øvingsmetodikk
 • Kurs i fysiologi
 • Deltakelse i to konserter

Mer om vurdering

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4110 30.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU