course-details-portlet

MUSP4150 - Hovedinstrument A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 15 minutter

Faglig innhold

Individuell undervisning i hovedinstrument og stor vekt på selvstendig arbeid, samt gruppeundervisning med tekniske øvelser og instrumentspesifikk tematikk. Emnet vektlegger konserttrening og samspill, og studenten skal i løpet av studieåret delta med solistisk eller kammermusikalsk repertoar på minimum to konserter. Minst en skal være i regi av Institutt for musikk. Konsertene dokumenteres ved godkjent semesterrapport.

Obligatorisk kurs i fysiologi gir kunnskap om forebygging av belastningsskader, praktiske avslapnings- og konsentrasjonsøvelser, treningsprinsipper, oppvarmingsøvelser, og dessuten enkle teknikker for prestasjonsforberedelser.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • har instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne uttrykke seg kunstnerisk
 • kan arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • behersker grunnleggende primavista sang/spill
 • har trening i varierte framføringssituasjoner
 • tar aktivt del i vurdering av eget og andres spill i konsertforum o.l.

Kunnskap:

Kandidaten

 • forstår grunnleggende anatomi og nyttiggjør seg kunnskapen i forebygging av spenninger/belastningsskader
 • har kjennskap til repertoar for sitt eget instrument

Læringsformer og aktiviteter

 • Hovedinstrumentundervisning
 • Håndverk/teknikk i gruppe
 • Akkompagnement for aktuelle instrumenter
 • Konsertforum
 • Prosjekt, diverse undervisning

Undervisningsressursen i konsertforum og håndverk/teknikk kan omdisponeres.

Kurs:

 • Fysiologi enkelttimer og i gruppe

Undervisningen er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

 • Kurs i fysiologi
 • Deltakelse i to konserter
 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Minimum 80% tilfredsstillende deltakelse i alle obligatoriske aktiviter i emnet.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4110 30.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU