Bakgrunn og aktiviteter

Joachim Vogt Isaksen har en Phd i sosiologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hans forskningsinteresser inkluderer mediesoiologi, migrasjonssosiologi, barnevernsstudier og helsesosiologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Tjora, Aksel; Isaksen, Joachim Vogt. (2016) Velkommen til Sosiologifestival. null

Del av bok/rapport

  • Hyrve, Geir; Isaksen, Joachim Vogt. (2019) Reframing Child Welfare Education in Norway. Social Development: Ways of Understanding Society and Practising Social Work.
  • Isaksen, Joachim Vogt; Jakobsen, Tor Georg. (2017) Keynesianismens renessanse? En analyse av hvordan politiske virkemidler påvirker økonomiske svingninger. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Isaksen, Joachim Vogt; Jakobsen, Tor Georg. (2016) Migration and the Welfare State: Examining the Effect of Immigration on Attitudes towards Economic Redistribution. The Welfare Society - an Aim for Social Development.
  • Isaksen, Joachim Vogt. (2012) Medikalisering i lys av mediene. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.

Rapport/avhandling

Andre

  • Isaksen, Joachim Vogt. (2017) Pressens biologisering av ADHD. SU-fakultetets oppstartskonferanse . NTNU; Trondheim. 2017-03-16 - 2017-03-16.