Bakgrunn og aktiviteter

  • Phd-prosjekt: «Intertekstualitet i akademisk skriving. En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster»
  • Undervisnings- og forskningsinteresser: faglig skriving, med spesiell interesse i akademisk skriving og utvikling av faglig identitet
  • Master i anvendt språkvitenskap 2010

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Karsten, Andrea; Stock, Ingrid. (2017) Zwei Varianten qualitativer Textanalyse zur Identifikation von Stimme(n) in Texten. Qualitative Methoden in der Schreibforschung.

Rapport/avhandling

  • Stock, Ingrid. (2019) Faglig stemme i akademisk skriving. En kvalitativ undersøkelse av skrivehandlinger og kildebruk i bacheloroppgaver. 2019.
  • Stock, Ingrid. (2010) Masterstudenten i spenningsfeltet mellom etablerte konvensjoner og utvikling av egen faglig stemme. 2010.