course-details-portlet

HMS0010 - HMS-kurs for 1. årsstudenter Gjøvik

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Undervisning
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Undervisning 100/100

Faglig innhold

 • Brannvern - teori og praktiske øvinger i slukkearbeid
 • Evakueringsrutiner ved brann
 • Førstehjelp - teori og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning og bruk av hjertestarter

Læringsutbytte

Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene trening i å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning (kursdag 1): Førstehjelp (2 timer), brannvern (1 time)

Demonstrasjon og praktiske øvelser (kursdag 2): Førstehjelp (1 time), brannvern (1 time).

Man må delta på begge kursdagene for å få bestått HMS-kurs.

Obligatoriske aktiviteter

 • Undervisning - teori HMS
 • Praktisk HMS-kurs

Mer om vurdering

Registrering av frammøte per kursdag.

Man må delta på begge kursdagene for å få bestått HMS-kurs.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • HMS - Helse, miljø og sikkerhet i tungindustrien
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Realfag
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Undervisning

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Undervisning 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU