course-details-portlet

IIKG3010 - Project Work for Exchange Bachelor Students

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100 ALLE

Faglig innhold

See English version / Se engelsk versjon

Læringsutbytte

See English version / Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

See English version / Se engelsk versjon

Mer om vurdering

See English version / Se engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Diverse studier - Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (EMNE/IE)

Forkunnskapskrav

See English version / Se engelsk versjon

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjekt 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU