Bakgrunn og aktiviteter

Koordingering masterprogram  på Gjøvik (2-årig master, heltid/deltid,campus/offcampus progr MIS/MISD/MISEB og MACS) med særskilt fokus på deltids- avstandsstudenter som kombinerer studier med jobb, herunder oppfølging av tidligere prosjekt "fleksibel master" (2008-2011). Studieveileder for Master Applied Comp Sci (MACS) og  Informasjonssikkerhet (MIS og MISEB).

Informasjonsmøter studenter/kull/klasser, bl.a. oppstartseminar for nye masterstudenter i august.

Deltar på rekruttering til master.

Masteroppgave: koordinering og støtte til emnenansvarlig - prosess for gjennomføring av siste semester/masteroppgaven (30 stp). Gjelder studenter fra 3 studieprogram (emnekoder MACS490+MIS4900+IMT4905). 

Sekretær for studieprogramråd informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ( master) periode 2019-2021.