course-details-portlet

BI3082 - Avansert bevaringsbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset dekker bevaringsbiologi på populasjon-, art- og økosystemnivå. Relevante prinsipper fra atferdsøkologi, populasjons- og samfunnsøkologi, genetikk og evolusjon vil bli relatert til bevaringsbiologi. Både teoretisk grunnlag for bevaringsbiologi og empiriske eksempler innen bevaringsbiologi dekkes i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene vil få innsikt i økologiske og evolusjonære prosesser som er avgjørende for bevaring av biologisk mangfold, samt gjøre seg kjent med fremtredende bevarings- og forvaltningsmetoder.

Ferdigheter: Kurset vil utvikle studentenes evner til å analysere og vurdere bevaringsrelaterte prosesser og mekanismer, kritisk tolke vitenskapelige resultater i bevaringsbiologi, og planlegge forvaltning av biologisk mangfold ved hjelp av teoretiske og datadrevne tilnærminger.

Generell kompetanse: Deltakerne vil tilegne seg avansert kunnskap i biodiversitet og bevaringsbiologi, nyttig for både vitenskapelig forskning og praktisk forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset inkluderer forelesninger, seminarer og øvinger. I seminarene vil studentene jobbe med utvalgte vitenskapelige artikler i form av lesing, presentasjon og diskusjon, og det vil bli fokusert på både vitenskapelig innhold så vel som metodikk. Basert på lærernes skjønn kan studentene kunne få en skriftlig oppgave.

Seminardeltakelse er obligatorisk. For å få godkjent seminardeltakelse forventes det aktiv deltakelse og bidrag til læringsaktiviteter som seminarer, øvelser og eventuelle skriftlige arbeider

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminardeltakelse

Mer om vurdering

Den avsluttende vurderingen er en skriftlig eksamen som teller 100 % av karakteren.

Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter er nødvendig. Faglærerne vil klargjøre spesifikke krav ved starten av kurset.

Muntlig eksamen kan avholdes i semestrene kurset ikke blir undervist.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI3080 6.0 HØST 2008
BI8081 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etologi
  • Biologi
  • Zoologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU