course-details-portlet

BI8081 - Avansert Bevaringsbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Kurset vil gi en fordypning og diskusjon av moderne bevaringsbiologiske begrep og teorier og i tillegg ta opp verdi-aspekter på bevaringsbiologien. Innholdet i emnet kan variere noe avhengig av aktivitet innen de ulike forskningsprosjekt i bevaringsbiologi på instiutttet. Sentrale begrep er bevaring av genetisk diversitet, arter og populasjoner, og implikasjoner for hapitat - og landskapsdiversitet. PVA-analyse, metapopulasjonsteorier, biologiske invasjonsarter, habitatrestaurering, innvirkning på arealbruk, klimaendring. Det gis en teoretisk bakgrunn til bevaringsbiologiske aspekter innen forvaltning og bærekraftig bruk av biologiske ressurser. Seminarer vil bli brukt til presentasjon og diskusjon av ny litteratur inn teoretisk og anvendt bevaringsbiologi. Emnet går hvert annet år (2022, 2024).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • moderne bevaringsbiologiske begrep og teorier
 • verdi-aspekter på bevaringsbiologien
 • bevaring av genetisk diversitet, arter og populasjoner,
 • metapopulasjonsteorier,
 • teoretisk bakgrunn til bevaringsbiologiske aspekter innen forvaltning
 • bærekraftig bruk av biologiske ressurser.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • presentere og diskutere ny litteratur inn teoretisk og anvendt bevaringsbiologi.
 • håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • delta i debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale fora
 • identifisere nye relevante problemstillinger -
 • vurdere hnsiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning -
 • Bidra til utvikling av ny kunskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Seminar: 30 timer, obligatorisk

Vurdering: muntlige presentasjonen av bevaringsbiologisk problemstilling - tildelt tema

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent seminardeltagelse

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etologi
 • Biologi
 • Botanikk
 • Zoologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU