Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet fysioterapeut og har en Phd i Klinisk Medisin fra NTNU. Jeg er for tiden ansatt som forsker ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, tilknyttet forskninggruppen Kreft og Palliasjon og European Palliative Care Research Center (PRC). Jeg er prosjektleder for CANWORK studien og inngår i prosjektgruppen i flere kliniske studier på kreft kakeksi (MENAC, MultiANAM). 

Jeg har vært postdoktor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) i perioden 2017-2020 og var da tilknyttet fagenheten GEMS (Geriatri, bevegelse og slag). Jeg har flere års erfaring innen udervisning i fagemner som omhandler fysisk aktivitet, trening, rehabilitering og er veileder på bachelor, master og PhD nivå. Jeg har klinisk erfaring som spesialfysioterapeut ved Kreftklinikken St Olavs Hospital samt ulike fysioterapistillinger innen privat praksis, kommunehelsetjeneste og rehabilitering, samt fra sykehus i England.  

Utdanning: 

 • Bachelor i fysioterapi (BSc), Univerisity of Salford UK, 1999
 • Mellomfagstillegg i Bevegelsesvitenskap, NTNU, 2001
 • Master i fysioterapi (MSc), University of Manchester UK, 2004
 • PhD i Klinisk Medisin (International PhD in Palliative Care ResearcH), NTNU, 2014

Forskningsinteresser:

 • Forebygging av funksjonssvikt hos eldre og personer med kreftsykdom
 • Måling og påvirkning av muskelmasse, fysisk funksjon og fysisk aktivitet 
 • Diagnostisering og behandling av sarkopeni og kreftrelatert kakeksi 
 • Gjennomførbarhet og effekt av trening under og etter kreftbehandling
 • Multimodale intervensjoner (medikament, trening og ernæring) innen kreft og palliasjon
 • Kreftrehabilitering, seneffekter og arbeidsdeltakelse

Prosjekter: 

 • INSPIRE - INtegrated Short-term PallIative REhabilitation to improve quality of life and equitable care access in incurable cancer. EU (HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-01) project som ledes av Kings College, UK. 

 • Exercise Oncology. Reporting and methodological quality of RCT's of exercise therapy in patients with cancer: En systematisk oversikt  og metaanalyse i samarbeid med forskere ved Memorial Sloan Kettering, New York, USA. 

 • Generasjon 100: Populasjonsbasert RCT blant eldre 70-77 år i Trondheim; fysisk trening for primært å utsette hjertekarsykdom og død, og sekundært for å bedre fungering i hverdagen

 • CANWORK: Registerbasert, populasjonsstudie på arbeidsstatus og seneffekter blant kreftoverlevere i Midt-Norge

 • FAKT: Randomisert kontrollert studie som undersøker effekt av trening under adjuvant behandling for personer som er operert for tykktarmskreft. 

 • MENAC: The Multimodal Exercise/Nutrition/Antiinflammatory treatment for cancer cachexia trial 

 • MultiANAM: Multimodal treatment involving anamorelin in patients suffering from cancer cachexia. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Stene, Guro Birgitte; Oldervoll, Line Merethe. (2016) Palliasjon. Nordisk lærebok. Kapittel Fysisk aktivitet og Trening. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2016. ISBN 9788205488403.

Del av bok/rapport

 • Oldervoll, Line Merethe; Stene, Guro Birgitte. (2016) Fysisk aktivitet og trening. Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave.

Andre

 • Bye, Asta; Meli, Kari; Solheim, Tora Skeidsvoll; Laird, Barry J.; Kaasa, Stein; Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel. (2018) Food intake assessed by Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) corresponds to energy and protein intake in patients with advanced cancer. The 8th International Seminar of the European Palliative Care Research entre . European Palliative Care Research Centre; Edinburgh. 2018-12-13 - 2018-12-14.
 • Skjeflo, Marit; Stene, Guro Birgitte; Stafne, Signe Nilssen. (2018) Trening under adjuvant kjemoterapi for tykktarmskreft – en studie basert på data fra FAKT-studien. Fysioterapikongressen . Norsk Fysioterapeutforbund; Lillestrøm. 2018-02-12 - 2018-02-14.
 • Stene, Guro Birgitte. (2017) Fysisk aktivitet og trening i kreftrehabilitering. Teoretisk grunnkurs i onkologi . Norsk fysioterapeutforbund; Trondheim. 2017-01-12 - 2017-01-12.
 • Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Laird, Barry J.; Bye, Asta; Jones, Neil; Fearon, Kenneth C.H.; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll. (2017) Grip strength as an important part of the diagnostic criteria for sarcopenia in advanced cancer. 10th International Conference on Cachexia, Sarcopenia and Muscle Wasting, Rome, Italy, 8–10 December 2017 (Part 1). Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, . Society of Chronic Wasting Disease; Rome. 2017-12-08 - 2017-12-10.
 • Dahl, Anne-Marit; Stene, Guro Birgitte. (2016) Alle bør få tilbud om trening. Adresseavisen [Avis]. 2016-02-02.
 • Leer, Anne Silja Mäkitalo; Solheim, Tora Skeidsvoll; Bye, Asta; Laird, Barry J.; Fearon, Kenneth; Kaasa, Stein; Balstad, Trude Rakel; Stene, Guro Birgitte. (2016) Kan fysiske funksjonstester avdekke tap av muskelmasse hos pasienter med kreftkakeksi?. Den 14. landskonferansen i palliasjon "Liv til dagene" . Norsk palliativ forening; Stavanger. 2016-09-14 - 2016-09-16.
 • Leer, Anne Silja Mäkitalo; Solheim, Tora Skeidsvoll; Bye, Asta; Laird, Barry J; Fearon, Kenneth; Kaasa, Stein; Balstad, Trude Rakel; Stene, Guro Birgitte. (2016) Evaluation of Physical Function Outcomes Related to Change in Muscle Mass in Patients with Cancer Cachexia. 9th World Research Congress of the EAPC . European Association for Palliative Care; Dublin. 2016-06-09 - 2016-06-11.
 • Stene, Guro Birgitte. (2016) Trening som medisin innen kreftrehabilitering. Regional samling for pasientorganisasjoner i Midt - Norge . Kreftforeningen Midt - Norge; Trondheim. 2016-11-06 - 2016-11-06.
 • Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll; Laird, Barry J; Balstad, Trude Rakel; Stene, Guro Birgitte; Bye, Asta; Fallon, Marie T.; Fayers, Peter; Fearon, Kenneth C.. (2015) A randomised, open-label trial of a Multimodal Intervention (Exercise, Nutrition and Anti-inflammatory Medication) plus standard care versus standard care alone to precent / attenuate cachexia in advanced cancer patients undergoing chemotherapy. 2015 ASCO Annual Meeting . American Society of Clinical Oncology; Chricago. 2015-05-29 - 2015-06-02.
 • Sandmæl, Jon Arne; Bye, Asta; Solheim, Tora Skeidsvoll; Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Lund, Jo-Åsmund; Kaasa, Stein; Oldervoll, Line Merethe. (2015) Lifestyle Interventions for Head and Neck Cancer. A randomised study. Cachexia and Nutrition in Advanced Cancer Patients: A Multidisciplinary Approach . European School of Oncology (ESO); Barcelona. 2015-03-13 - 2015-03-14.
 • Stene, Guro Birgitte. (2015) Fysisk aktivitet og trening under kreftbehandling. Sykepleieforum Midt Norge ; 2015-03-25 - 2015-03-25.
 • Stene, Guro Birgitte. (2015) Fysisk aktivitet og trening under kreftbehandling - tilbud og prosjekter ved Pusterommet St. Olavs Hospital. Tverrfaglig seminar SiO . Kompetansesenterert for lindrende behandling Midt Norge; Børsa. 2015-11-18 - 2015-11-18.
 • Stene, Guro Birgitte. (2015) Fysisk aktivitet og trening under kreftbehandling - tilbud og prosjekter ved Pusterommet St. Olavs Hospital. Tverrfaglig seminar for palliative team i Midt Norge . Kompetansesenterert for lindrende behandling Midt Norge; St. Olavs Hospital. 2015-10-29 - 2015-10-29.
 • Stene, Guro Birgitte. (2015) Tilbud og forskningsaktivitet ved Pusterommet St.Olavs Hospital. Nidaroskongressen - Å leve med kreft ; Scandic Nidelven, Trondheim. 2015-10-19 - 2015-10-19.
 • Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Laird, Barry J.; Bye, Asta; Fearon, Kenneth C.H.; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll. (2015) Feasibility of physical activity meters in a multimodal cancer cachexia trial. Cachexia and malnutrition in advanced cancer patients: a multidisiplinary approach . European School of Oncology; Barcelona. 2015-03-13 - 2015-03-14.
 • Sandmæl, Jon Arne; Bye, Asta; Thorsen, Lene; Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Lund, Jo-Åsmund; Oldervoll, Line Merethe. (2014) Lifestyle Intervention During vs. After Radiotherapy in Head and Neck Cancer – A Study Protocol. The AICR Research Conference . The American Institute for Cancer Research (AICR); Washington DC. 2014-10-29 - 2014-10-31.
 • Stene, Guro Birgitte. (2012) Fysisk funksjon og kakeksi hos pasienter med alvorlig kreftsykdom. Fagseminar for Sør - Trøndelags lokale avdeling . Norsk Fysioterapiforbund; Rica Nidelven. 2012-11-26 - 2012-11-26.
 • Stene, Guro Birgitte; Kaasa, Stein; Blum, David; Trottenberg, Peter; Fearon, Kenneth C.; Helbostad, Jorunn L.. (2009) Is assessment of physical function a surrogate of muscle strength and finally patient´s quality of life?. The 11th Congress of the European Association for Palliative Care . European Association for Palliative Care; Vienna. 2009-05-07 - 2009-05-10.
 • Stene, Guro Birgitte; Oldervoll, Line Merethe; Kaasa, Stein; Helbostad, Jorunn L.. (2009) Psychometric properties of a newly developed self-care scale for use in palliative patients. 4th International Trondhiem Conference on Palliative Care . NTNU; TRONDHEIM. 2009-10-15 - 2009-10-16.
 • Stene, Guro Birgitte; Taraldsen, Kristin; Bjåstad, Karianne g; Einarsen, Elin; Askim, Torunn; Indredavik, Bent; Sletvold, Olav; Helbostad, Jorunn L.. (2008) Validity of a body worn sensor system as a measure of step count during walking in frail older adults. International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement . iCAMPAM and Erasmus MC Univeristy medical Center Rotterdam; Rotterdam. 2008-05-21 - 2008-05-24.