Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet fysioterapeut og har en doktorgrad fra NTNU. Jeg er for tiden ansatt som postdoktor ved Instiutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) og er tilknyttet fagenheten GEMS (Geriatri, bevegelse og slag). Som postdoktor, har jeg ansvar for 5-års oppfølging av deltakere i Generasjon 100 studien. I tillegg underviser jeg på Bachelor og Master i Bevegelsesvitenskap. 

Jeg har også bakgrunn som fysioterapeut og forsker ved Kreftklinikken St Olavs Hospital (for tiden i permisjon) hvor jeg er faglig leder for Pusterommet og er involvert i klinisk, pasientnær forskning innen kreftrehabiitering. Jeg er tilknyttet forskningsgruppen Kreft og palliasjon ved IKOM. 

Utdanning: 

 • Bachelor i fysioterapi (BSc), Univeristy of Salford UK, 1999
 • Mellomfagstillegg i Bevegelsesvitenskap, NTNU, 2001
 • Master i fysioterapi (MSc), Univeristy of Manchester UK, 2004
 • PhD i internasjonal palliativ forskning (Dr. Philos), NTNU, 2014

Forskningsinteresser:

 • Forebygging av funksjonssvikt hos eldre og personer med kreftsykdom
 • Måling og påvirkning av muskelmasse, fysisk funksjon og fysisk aktivitet 
 • Diagnostisering og behandling av sarkopeni og kreftrelatert kakeksi 
 • Gjennomførbarhet og effekt av trening under kreftbehandling
 • Kreftrehabilitering 

Pågående studier:

 • Generasjon 100: Populasjonsbasert RCT blant eldre 70-77 år i Trondheim; fysisk trening for primært å utsette hjertekarsykdom og død, og sekundært for å bedre fungering i hverdagen

 • CANWORK: Populasjonsbasert studie på arbeidsstatus blant kreftoverlevere i Midt-Norge

 • FAKT: Pilotstudie på gjennomførbarhet og effekt av trening under adjuvant behandling for personer som er operert for tykktarmskreft. 

 • MENAC: The Multimodal Exercise/Nutrition/Antinflammatory treatment for Cachexia trial

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Stene, Guro Birgitte; Oldervoll, Line Merethe. (2016) Palliasjon. Nordisk lærebok. Kapittel Fysisk aktivitet og Trening. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2016. ISBN 9788205488403.

Andre

 • Stene, Guro Birgitte. (2017) Fysisk aktivitet og trening i kreftrehabilitering. Teoretisk grunnkurs i onkologi . Norsk fysioterapeutforbund; Trondheim. 2017-01-12 - 2017-01-12.
 • Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Laird, Barry J.; Bye, Asta; Jones, Neil; Fearon, Kenneth C.H.; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll. (2017) Grip strength as an important part of the diagnostic criteria for sarcopenia in advanced cancer. 10th International Conference on Cachexia, Sarcopenia and Muscle Wasting, Rome, Italy, 8–10 December 2017 (Part 1). Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, . Society of Chronic Wasting Disease; Rome. 2017-12-08 - 2017-12-10.
 • Dahl, Anne-Marit; Stene, Guro Birgitte. (2016) Alle bør få tilbud om trening. Adresseavisen [Avis]. 2016-02-02.
 • Stene, Guro Birgitte. (2016) Trening som medisin innen kreftrehabilitering. Regional samling for pasientorganisasjoner i Midt - Norge . Kreftforeningen Midt - Norge; Trondheim. 2016-11-06 - 2016-11-06.
 • Stene, Guro Birgitte. (2015) Fysisk aktivitet og trening under kreftbehandling. Sykepleieforum Midt Norge ; 2015-03-25 - 2015-03-25.
 • Stene, Guro Birgitte. (2015) Fysisk aktivitet og trening under kreftbehandling - tilbud og prosjekter ved Pusterommet St. Olavs Hospital. Tverrfaglig seminar SiO . Kompetansesenterert for lindrende behandling Midt Norge; Børsa. 2015-11-18 - 2015-11-18.
 • Stene, Guro Birgitte. (2015) Fysisk aktivitet og trening under kreftbehandling - tilbud og prosjekter ved Pusterommet St. Olavs Hospital. Tverrfaglig seminar for palliative team i Midt Norge . Kompetansesenterert for lindrende behandling Midt Norge; St. Olavs Hospital. 2015-10-29 - 2015-10-29.
 • Stene, Guro Birgitte. (2015) Tilbud og forskningsaktivitet ved Pusterommet St.Olavs Hospital. Nidaroskongressen - Å leve med kreft ; Scandic Nidelven, Trondheim. 2015-10-19 - 2015-10-19.
 • Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Laird, Barry J.; Bye, Asta; Fearon, Kenneth C.H.; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll. (2015) Feasibility of physical activity meters in a multimodal cancer cachexia trial. Cachexia and malnutrition in advanced cancer patients: a multidisiplinary approach . European School of Oncology; Barcelona. 2015-03-13 - 2015-03-14.
 • Stene, Guro Birgitte. (2012) Fysisk funksjon og kakeksi hos pasienter med alvorlig kreftsykdom. Fagseminar for Sør - Trøndelags lokale avdeling . Norsk Fysioterapiforbund; Rica Nidelven. 2012-11-26 - 2012-11-26.
 • Stene, Guro Birgitte; Kaasa, Stein; Blum, David; Trottenberg, Peter; Fearon, Kenneth C.; Helbostad, Jorunn L.. (2009) Is assessment of physical function a surrogate of muscle strength and finally patient´s quality of life?. The 11th Congress of the European Association for Palliative Care . European Association for Palliative Care; Vienna. 2009-05-07 - 2009-05-10.
 • Stene, Guro Birgitte; Oldervoll, Line Merethe; Kaasa, Stein; Helbostad, Jorunn L.. (2009) Psychometric properties of a newly developed self-care scale for use in palliative patients. 4th International Trondhiem Conference on Palliative Care . NTNU; TRONDHEIM. 2009-10-15 - 2009-10-16.
 • Stene, Guro Birgitte; Taraldsen, Kristin; Bjåstad, Karianne g; Einarsen, Elin; Askim, Torunn; Indredavik, Bent; Sletvold, Olav; Helbostad, Jorunn L.. (2008) Validity of a body worn sensor system as a measure of step count during walking in frail older adults. International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement . iCAMPAM and Erasmus MC Univeristy medical Center Rotterdam; Rotterdam. 2008-05-21 - 2008-05-24.