Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor ved Videreutdanning i Intensivsykepleie

Intensivsykepleier

Mastergrad i pedagogikk med fordypning i rådgivning

Pedagogisk aktivitet: PBL, forelesninger, gruppearbeid, praksisstudier, fag- og emnesansvarlig for utdanningen i samarbeid med kollega Ingeborg Alexandersen. Interessefelt også: intensivsykepleie til akutt og kristisk syke pasienter, fasilitering i ferdighetstrening og simulering

Forskningsprosjekt: "Når studenten ikke består kliniske studier." En narrativ studie av sykepleielærerens opplevelse.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Alexandersen, Ingeborg; Mathisen, Gunn Trine; Nakrem, Sigrid. (2014) En ny praksismodell i sykepleierutdanningen for framtidens behov? En Q-metodisk studie av erfaringer med samarbeidslæring i praksisstudiene. Vård i Norden. vol. 34 (112).