Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet sykepleier med klinisk erfaring fra spesialist- og kommune- helsetjenesten.

Jeg har jobbet med forskning og utviklingsarbeid innen tematikken likestilling og mangfold, flerkulturell kompetanse og forståelse siden 2007. 

Jeg er årskoordinator for 1. året på bachelor i sykepleien og jeg har emne ansvar for samfunnsfag første året på bachelor i sykepleie.

Jeg er studie- programansvarlig for Videreutdanningen i flerkulturell forståelse, som er en tverrfaglig samlingsbasert videreutdanning som går over ett år og gir 30 studiepoeng.

I tillegg så er jeg prosjektleder for "Ole" et forsknings og utviklingsprosjekt som har fokus på å beholde og rekrutter menn til sykepleierutdanningen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Thunem, Gunhild. (2007) Kvinner, migrasjon og integrering. Filippinske kvinner gift med norske menn. 2007.