Bakgrunn og aktiviteter

Jobber først og fremst med utvikling av nye metoder innen magnetisk resonans avbildning (MRI). Samarbeider med det medisinske fakultet og St.Olavs Hospital. Leder for Norwegian 7T MR Center.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner