Gine Roll Skjærvø

Forsker Institutt for biologi
73551294 91897266
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * EU2-142

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skjærvø, Gine. (2015) Testing behavioral ecology models with historical individual-based human demographic data from Norway. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2015. ISBN 978-82-326-0694-8.