RFEL3080 - Scientific Research Seminar in Natural Resource Management

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Scientific seminars and guest lectures. Among the seminars some will be literature seminars based on scientific papers while the majority of seminars will be given as project presentations by the master students.
The main goal of this course is to give the students an overview and acquaintance of current issues within the field of ecology, ethology, evolution and management of natural resources
The course spans over the wide field of ecology, ethology, evolution and natural resources including biological, geological and energy resources with the socio-economic aspect intertwined in each of them.
For approval the student will have to give two presentations during the master study, the first one early in the study to discuss the scientific plan, the other one late in the study to discuss the results of the student's project. Attendance in this course is compulsory for the students.
Guest lectures will be given by senior researchers, mainly international guests. All teachers and studentadvisors involved in the program is to attain the seminars

Læringsutbytte

Learning outcome
The candidate will have knowledge about
Knowledge of modern theory and scientific work
Good understanding of scientific processes
Understanding and use of relevant modells, mehtods and analysing technics
Understanding of relevent current scientific biological questions.


The candidate knows how to
The course should train the students in
- project presentation,
- formulation of project goals,
- formulate goals. hypotheses
-scientific argumentation.
- Critically analyse scientific materials/presentations

General qualifications:
The candidate knows how to:
- Present central scientific material as theory, hypotheses and predictions orally
- Discuss and critically analys topics in biology
- Present material
- Actively and critically take part in discussions
- Present a summary off a scientific material based on scientific material

Læringsformer og aktiviteter

Teaching will be in english. Presentations of masterstudents and guestlectures

Obligatoriske aktiviteter

  • Participation of min. 75% of all seminars and 2 presentations

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Admitted participant in Master of Science in Natural Resources Management

Kursmateriell

To be announced

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.