course-details-portlet

RFEL3081 - Interdisciplinary Project for Environmental Sustainability

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport gruppeprosjekt 50/100
Muntlig presentasjon gruppeprosjekt 50/100 30 minutter F

Faglig innhold

RFEL3081 Interdisciplinary Project for Environmental Sustainability, er et kurs for studenter tatt opp til masterstudiet Natural Resources Management. Dette er et kurs der studenter med forskjellig faglig og kulturell bakgrunn bruker sin faglige kompetanse i tverrfaglig prosjektarbeid for å lære samarbeidsferdigheter som vil forberede dem på arbeidslivet med spesifikt fokus på spørsmål innen naturressursforvaltning. Et prosjekt fokuserer vanligvis på utfordringer relatert til bærekraftig forvaltning av en naturressurs, samt konsekvensene av forskjellige forvaltings-strategier, interessekonflikter blant interessegrupper og de samfunnsøkonomiske aspektene på forskjellige nivåer. Gjennom semesteret skal prosjektgruppene utvikle en tverrfaglig rapport innen fagfaget. Et mål med emnet er å øke innsikten i andre fagdisipliner sine arbeidsmetoder. Samtidig er emnet ment å styrke studentenes egen faglige identitet, gjennom samspillet i teamet og måten deres faglige kompetanse bidrar til prosjektet. Gjennom teambasert refleksjon vil studentene få økt innsikt i sin egen og andre gruppemedlemmer sin rolle i kommunikasjonen i gruppen, noe som er viktig for å oppnå positive resultater i tverrfaglig prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Forklare og diskutere aspekter omkring forvaltningen av de aktuelle naturressursene, miljøkonsekvensene og de ulike interessene mellom interessegrupper.
 • Anvende erfaringen av hvordan andre relevante faglige disipliner tilnærmer seg forvaltningen av de aktuelle naturressursene.
 • Demonstrere kunnskap, diskutere og forklare om viktigheten av kommunikasjon mellom gruppemedlemmer og gruppeprosesser som er essensielle for å oppnå positive resultater i tverrfaglig prosjektarbeid.
 • Evaluere alternative forvaltningsstrategier kritisk og identifisere til en viss grad miljøpåvirkningen så vel som konsekvensene for interessenter med overlappende og / eller motstridende interesser.
 • Evaluere sin egen rolle i gruppesamarbeids-situasjonen kritisk og anvende kunnskap om kommunikasjon og gruppeprosesser på en konstruktiv måte for å forbedre resultatet av et prosjektarbeid.
 • Formidle kunnskap og kommunisere både mellom fagfeller, så vel som til et bredere publikum i skriftlige og muntlige presentasjoner på engelsk
 • Kommunisere studentens egen faglige disiplin og dermed styrke studentenes egen faglige identitet.
 • Arbeide med et prosjekt uavhengig og i samarbeid med andre i tverrfaglige grupper med utvidede perspektiver på forutsetningene for godt tverrfaglig teamarbeid

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger og seminarer
  • Forelesninger: 16 timer
  • Seminar: 3 dagers opphold på feltstasjon (obligatorisk deltakelse)
 • Veiledet gruppearbeid
 • Obligatorisk deltakelse i gruppeprosjektarbeid
 • Obligatorisk deltakelse i muntlig presentasjon av prosjektet.
 • Obligatoriske deltakelse i seminarer i kommunikasjon og gruppeprosess
 • Obligatorisk deltakelse på min. 75% av kurset

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i prosjektarbeidet

Mer om vurdering

Vurdering i emnet består av to deler:

 • Skriftlig rapport fra gruppeprosjektet
 • Muntlig presentasjon av gruppeprosjektet

Ved ikke bestått gruppeprosjekt, kan revidert prosjektoppgave fra sist undervisningstermin leveres som nytt grunnlag for vurdering i emnet.

Ved forbedring må du følge undervisning på nytt og levere ny prosjektoppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Natural Resources Management (MSNARM)

Forkunnskapskrav

Studierett ved masterprogrammet Natural Resource Management (MSNARM).

Kursmateriell

Vil bli annonsert.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Naturressursforvaltning
 • Biologi
 • Geografi
 • Geologi
 • Kjemi
 • Samfunnsøkonomi
 • Sosiologi
 • Statistikk
 • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport gruppeprosjekt 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig presentasjon gruppeprosjekt 50/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport gruppeprosjekt 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU