Bakgrunn og aktiviteter

NMR-spektroskopi for studier av proteinstruktur og -funksjon, med fokus på lytisk polysakkarid monooksygenaser (LPMO).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner