course-details-portlet

BT1101 - Introduksjon til bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet vil introdusere deg til bioteknologi med fokus på anvendelser av bioteknologi i viktige industri-, medisin- og forsknings-relevante områder. Vi legger vekt på tema som inngår er metabolisme og energiomsetning, enzymkatalyse, informasjonsflyt fra DNA til RNA til protein, og rekombinant DNA- og CRISPR-teknologi.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført introemnet:

 • kan du gjenkjenne funksjon til biomolekyler
 • kjenner du til bioteknologiske prosesser som anvendes i industri- og forskningssammenheng.
 • kan du forklare hvordan biologiske prosesser og molekyler gjør bioteknologi mulig.
 • kan du gjennomføre enkle laboratorieforsøk som illustrerer prinsipper innenfor mikrobiologi, genetikk, biokjemi og bioinformatikk.
 • har du erfaring med å anvende kunnskap for å løse vitenskapelige eller praktiske oppgaver.
 • kan du vurdere bioteknologiske løsninger i lys av etiske problemstillinger og FNs bærekraftsmål.
 • har du erfaring med å identifisere, innhente og tolke kunnskap fra vitenskapelige kilder på egen hånd.
 • kan du drøfte og formidle bioteknologiske tema med egne ord.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid og ekskursjon.

Alle aktiviteter er obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på alle aktiviteter

Mer om vurdering

Godkjent mappevurdering av alle læringsaktiviteter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (MBIOT5)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU