course-details-portlet

BT3920 - Masteroppgave i biologi ved IBT

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig forsvar
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig forsvar 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven gis normalt innen fagområdene som tilbys ved NV-fakultetets institutter. Etter avtale kan instituttet tillate at masteroppgaven gis ved et annet av NTNUs fakulteter eller ved annen institusjon/bedrift, dersom særlige hensyn gjør dette ønskelig. Dersom fakultetet i spesielle tilfeller skal fravike kravet om at alle emner i utdanningsplanen skal være bestått før innlevering, skal det tas hensyn til: - Omfanget av de gjenstående emner. - Om de gjenstående emner er vesentlige for gjennomføringen av masteroppgaven. For nærmere opplysninger om bestemmelsene for masteroppgaven henvises til utfyllende regler til Studieforskriften ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Læringsutbytte

Studenten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap. Videre skal studenten gjennomføre et større selvstendig arbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en masteroppgave i hht. vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en masteravtale med sin veileder og institutt. Dette gjøres via elektronisk skjema i Sharepoint. Normal kontakttid med veileder/-e for denne masteroppgaven ved Fakultet for naturvitenskap er 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: https://innsida.ntnu.no/masteroppgave Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biology (MSBIO)

Kursmateriell

Avtales med veileder

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig forsvar

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig forsvar 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU