Bakgrunn og aktiviteter

Gabriella Tranell NTNU 2009-01-01 -

Professor ved Institutt for Materialteknologi, Faggruppe Prosessmetallurgi

Forskningsområder:

  • Produksjon av ferrrolegeringer
  • Produksjon og raffinering av silisium 
  • Solcellematerialer
  • Miljø og utslipp fra metallurgiske prosesser
  • Resirkulering av metaller

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner