course-details-portlet

TMT4345 - Materialfremstilling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fundamentale aspekter ved materialframstilling og hvorfor forskjellige typer materialer framstilles på forskjellige måter. Framstilling av viktige materialer; metaller (hovedvekt på jern og stål, aluminium, silisium), keramer og polymere. Viktige aspekter omkring avfallshåndtering og resirkulering av materialer, kritiske elementer, energibruk og miljøpåvirkning i hele livsløpet.

Læringsutbytte

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap i kjemi, termodynamikk og materialteknologi til å forklare hvorfor ulike metalliske, keramiske og polymere materialer fremstilles ved forskjellige metoder.
 • har forståelse for de kjemiske forutsetningene og produksjonsmetodene for pyro-metallurgisk framstilling av jern/stål og silisium, og kan anvende grunnleggende termodynamiske kunnskaper til å beregne produksjonstemperaturer og stabile faser ved metallproduksjon.
 • har kjennskap til og kan forklare de viktigste prinsippene og utviklingstrendene innen elektrolyse av aluminium, nikkel, kobber og sink, og kan beskrive og sammenligne elektrodematerialer, elektrolyttsammensetning og strømtetthet.
 • har kunnskap om hvordan keramiske materialer fremstilles, kan forklare de ulike trinn i framstillingsprosessen og identifisere avgjørende parametere for å oppnå høy kvalitet på produktet.
 • har kunnskap om hvordan både fossile og fornybare polymere materialer framstilles, kan beskrive og forklare utvalgte prosesser for produksjon av monomere, mekanismer for polymerisering og metoder for avfallshåndtering.
 • har oversikt over et utvalg formeprosesser for keramiske og polymere materialer, kan identifisere muligheter og begrensninger, og sammenligne prosessene.
 • har kunnskap om miljøpåvirkning og energibruk i produksjon av ulike materialer, og kan beskrive og sammenligne ulike fremstillingsmetoder.
 • har innsikt i tekniske, økonomiske og sosiale aspekter ved resirkulering av materialer, og kan diskutere disse aspektene.
 • kan gjennomføre prosjektarbeid i gruppe og presentere arbeidet som en muntlig presentasjon.
 • kan gjennomføre praktisk laboratoriearbeid innen materialframstilling av ulike materialer og dokumentere arbeidet i en skriftlig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid (inkludert skriftlig rapport) og prosjektarbeid i gruppe (inkludert muntlig presentasjon).

Forventet tidsforbruk:

 • Forelesninger: 50 timer
 • Egenarbeid: 70 timer
 • Øvinger: 30 timer
 • Laboratoriearbeid: 30 timer
 • Prosjektarbeid: 20 timer
 • Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Laboratorierapport
 • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om obligatoriske aktiviteter i starten av semesteret. Skriftlig avsluttende eksamen teller 100% på karakteren. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

M. Tangstad (ed.): "Metal production in Norway", Akademika (2013) Kompendium innen keramer, polymerer og resirkulering. Diverse utdelte ressurser.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 5
SL510 Sluppenvegen 14 51
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 7
SL238 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU