Bakgrunn og aktiviteter

Gabriel Levy er komparativ religionshistoriker med spesiell kompetanse i jødedommen. Han er professor i religionsvitenskap ved NTNU. Han underviser i religionsvitenskapens metoder og teoridannelser, Midt-Østens religionshistorie med vekt på jødedommen, og forholdet mellom religion, vitenskap og teknologi. Gabriel studerer religioner ut fra et vitenskapelig helhetsperspektiv som forsøker å integrere "harde" vitenskaper med humaniora. Han studerer hvordan religiøse individer og grupper forestiller seg kommunikative relasjoner med overmenneskelige aktører, spesielt hvordan ulike medierende teknologier, som for eksempel spådomskunst eller skrift, endrer hvordan slike kommunikative relasjoner er organisert og nedfelt. I dette arbeidet trekker han veksler på blant annet antropologi, filosofi og psykologi. Hans siste bok, Judaic Technologies of the Word, bruker innsikter fra biologi, kognisjonsforskning og allmenn psykologi for å undersøke leseferdighetens effekt på religiøs kognisjon, med jødedommens opprinnelse som fokus. Gabriel har akkurat påbegynt undersøkelser til et bokprosjekt som vil utvikle grunnlaget for en anomoløs monistisk (D. Davidson) tilnærming til religion - eksempler er fiksjonalitet, begrepet liv, kabbalistisk informasjon, komedie, animal agency, medisin, politikk og intimitet.

 

 

Prosjekter:


Religion and Behavioral Economy - with Panos Mitkidis

Religion and Health - with István Czachesz 

Zohar - with Elad Lapidot

Surveillance - with John Lardas Modern and Jason Bivins

Religion and Sports - with Vincent Biondo
 

 

Undervisning:

- Masters (MA), Theoretical Approaches and Philosophy of Science in the Study of Religion

- Masters (MA), Materials and Methods

- Theories of Religion

- Religions of the Middle East (Judaism)

- Upper Level Seminar on Cognitive Approaches to Religion