Bakgrunn og aktiviteter

Gabriel Levy er komparativ religionshistoriker. Han er professor i religionsvitenskap ved NTNU. Han underviser i religionsvitenskapens metoder og teoridannelser, Midt-Østens religionshistorie, og forholdet mellom religion, vitenskap og teknologi. Gabriel studerer religioner ut fra et vitenskapelig helhetsperspektiv som forsøker å integrere "harde" vitenskaper med humaniora. Han studerer hvordan religiøse individer og grupper forestiller seg kommunikative relasjoner med overmenneskelige aktører, spesielt hvordan ulike medierende teknologier, som for eksempel spådomskunst eller skrift, endrer hvordan slike kommunikative relasjoner er organisert og nedfelt. I dette arbeidet trekker han veksler på blant annet antropologi, filosofi og psykologi. Hans siste bok, Judaic Technologies of the Word, bruker innsikter fra biologi, kognisjonsforskning og allmenn psykologi for å undersøke leseferdighetens effekt på religiøs kognisjon, med jødedommens opprinnelse som fokus. Gabriels andre bokprosjekt (under kontrakt med MIT Press) vil utvikle grunnlaget for en anomoløs monistisk (D. Davidson) tilnærming til religion - eksempler er fiksjonalitet, begrepet liv, kabbalistisk informasjon, komedie, animal agency, og intimitet.

 

Undervisning:

- Masters (MA), Theoretical Approaches and Philosophy of Science in the Study of Religion 

- Masters (MA), Materials and Methods 

- Theories of Religion

- Religions of the Middle East (Judaism) 

- Upper Level Seminar on Cognitive Approaches to Religion

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Levy, Gabriel. (2014) Judaic Technologies of the Word: A Cognitive Analysis of Jewish Cultural Formation. Routledge. 2014. ISBN 978-1-13-885612-7.
  • Levy, Gabriel; Ross, Sarah; Al-Saudi, Soham. (2013) Judaism and Emotion: Texts, Performance, Experience. Peter Lang Publishing Group. 2013. ISBN 978-1-4331-1872-2.

Del av bok/rapport

  • Levy, Gabriel. (2021) Blasphemy as transgressive speech, a natural history. Blasphemies compared: Transgressive speech in a globalised world..
  • Levy, Gabriel; Kyselo, Miriam. (2017) Dynamic Perspectives on Defamation of Religion among Jewish NGOs. Religion, State and the United Nations: Value Politics.
  • Levy, Gabriel. (2016) Cognitive Linguistics and Religion: Surveying the Field. Religion: Mental Religion.
  • Levy, Gabriel; Mitkidis, Panagiotis. (2015) Religion and Marketing: The Attractiveness of Religion as a Moral Brand. The Attraction of Religion A New Evolutionary Psychology of Religion.
  • Levy, Gabriel. (2014) The Implications of Anomalous Monism for Intimate Selves. Altered Self and Altered Self-Experience.