Bakgrunn og aktiviteter

Gabriel Levy er komparativ religionshistoriker. Han er professor i religionsvitenskap ved NTNU. Han underviser i religionsvitenskapens metoder og teoridannelser, Midt-Østens religionshistorie, og forholdet mellom religion, vitenskap og teknologi. Gabriel studerer religioner ut fra et vitenskapelig helhetsperspektiv som forsøker å integrere "harde" vitenskaper med humaniora. Han studerer hvordan religiøse individer og grupper forestiller seg kommunikative relasjoner med overmenneskelige aktører, spesielt hvordan ulike medierende teknologier, som for eksempel spådomskunst eller skrift, endrer hvordan slike kommunikative relasjoner er organisert og nedfelt. I dette arbeidet trekker han veksler på blant annet antropologi, filosofi og psykologi. Hans første bok, Judaic Technologies of the Word, bruker innsikter fra biologi, kognisjonsforskning og allmenn psykologi for å undersøke leseferdighetens effekt på religiøs kognisjon, med jødedommens opprinnelse som fokus. Gabriels siste bok Beyond Heaven and Earth: A Cognitive Theory of Religion (MIT Press) utvikler grunnlaget for en anomoløs monistisk (D. Davidson) tilnærming til religion - eksempler er fiksjonalitet, begrepet liv, kabbalistisk informasjon, komedie, animal agency, og intimitet. Få det hit.

 

Undervisning:

- Masters (MA), Theoretical Approaches and Philosophy of Science in the Study of Religion 

- Masters (MA), Materials and Methods 

- Theories of Religion

- Seminar on Cognitive Approaches to Religion

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2022

  • Levy, Gabriel. (2022) Beyond Heaven and Earth: A Cognitive Theory of Religion. MIT Press. 2022. ISBN 9780262543248.

2021

  • Levy, Gabriel. (2021) Blasphemy as transgressive speech, a natural history. Blasphemies compared : Transgressive speech in a globalised world.

2020

2018

  • Levy, Gabriel. (2018) Let There Be Light: The Word of God in the Jewish Tradition, Past, Present, and Future. AJS Perspectives: The Magazine of the Association for Jewish Studies. vol. Spring.

2017

2016

  • Levy, Gabriel. (2016) Cognitive Linguistics and Religion: Surveying the Field. Religion: Mental Religion.

2015

  • Levy, Gabriel; Mitkidis, Panagiotis. (2015) Religion and Marketing: The Attractiveness of Religion as a Moral Brand. The Attraction of Religion A New Evolutionary Psychology of Religion.
  • Martin, Laura; Adams, Rachel; Bateman, Ashley; Bik, Holly; Hawks, John; Hird, Sarah; Hughes, David; Kembel, Steven; Kinney, Kerry; Kolokotronis, Sergios-Orestis; Levy, Gabriel; McClain, Craig; Meadow, James; Medina, Raul; Mhuireach, Gwynhwyfer; Moreau, Corrie S; Munshi-South, Jason; Nichols, Lauren; Palmer, Claire; Popova, Laura; Schal, Coby; Täubel, Martin; Trautwein, Michelle; Ugalde, Juan; Dunn, Robert R.. (2015) Evolution of the indoor biome. Trends in Ecology & Evolution. vol. 30 (4).

2014

  • Levy, Gabriel. (2014) Judaic Technologies of the Word: A Cognitive Analysis of Jewish Cultural Formation. Routledge. 2014. ISBN 978-1-13-885612-7.
  • Levy, Gabriel. (2014) The Implications of Anomalous Monism for Intimate Selves. Altered Self and Altered Self-Experience.

2013

  • Levy, Gabriel; Ross, Sarah; Al-Saudi, Soham. (2013) Judaism and Emotion: Texts, Performance, Experience. Peter Lang Publishing Group. 2013. ISBN 978-1-4331-1872-2.

2012

2010