course-details-portlet

RVI3020 - Material og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal være en forberedelse til masteroppgaven. Studenten skal orientere seg faglig ut fra spørsmålet: Hva trengs for å gjennomføre et forskningsprosjekt? Emnet skal gi bevissthet om forskjellige materialtyper som kan innhentes og hvordan de sakssvarende kan analyseres. I tillegg skal emnet gi en oversikt over aktuelle forskningsmetoder og konsekvensene av valg av fremgangsmåte.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om de ulike metodene som er i bruk i religionsvitenskapelig forskning
 • har kunnskap om hvilke typer materiale forskningen i religionsvitenskap arbeider med
 • har kunnskap spesielt om tekstmateriale og hermeneutisk metode
 • har kunnskap om de etiske implikasjonene bruken av metodene i religionsforskning medfører

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere ulike typer religionsmateriale: tekster, lydopptak, foto og videoinnspillinger
 • kan gjøre selvstendig innsamling av ulike former for religionsrelatert materiale
 • kan produsere fagvitenskapelige framstillinger med analyse av forskningsmateriale
 • kan vurdere bruken av metode og materiale i framlagte religionsvitenskapelige prosjekt
 • kan gjennomføre en etisk vurdering av metoder og materiale i aktuell religionsforskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger og seminar, med vekt på seminar. Deler av forelesningene vil kunne holdes på engelsk. For å kunne gå opp til eksamen kreves det en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven som må være godkjent av veileder.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektbeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderes gjennom en semesteroppgave (6000-8000 ord).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Religionsvitenskap (MRVI)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i religionsvitenskap.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KRL3020 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU