RVI3020 - Material og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal være en forberedelse til masteroppgaven. Studenten skal orientere seg faglig ut fra spørsmålet: Hva trengs for å gjennomføre et forskningsprosjekt? Emnet skal gi bevissthet om forskjellige materialtyper som kan innhentes og hvordan de sakssvarende kan analyseres. I tillegg skal emnet gi en oversikt over aktuelle forskningsmetoder og konsekvensene av valg av fremgangsmåte.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har kunnskap om de ulike metodene som er i bruk i religionsvitenskapelig forskning
- har kunnskap om hvilke typer materiale forskningen i religionsvitenskap arbeider med
- har kunnskap spesielt om tekstmateriale og hermeneutisk metode
- har kunnskap om de etiske implikasjonene bruken av metodene i religionsforskning medfører

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan analysere ulike typer religionsmateriale: tekster, lydopptak, fotos og videoinnspillinger
- kan gjøre selvstendig innsamling av ulike former for religionsrelatert materiale
- kan produsere fagvitenskapelige framstillinger med analyse av forskningsmateriale
- kan vurdere bruken av metode og materiale i framlagte religionsvitenskapelige prosjekt
- kan gjennomføre en etisk vurdering av metoder og materiale i aktuell religionsforskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger og seminar, med vekt på seminar.
Deler av forelesningene vil kunne holdes på engelsk. For å kunne gå opp til eksamen kreves det en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven som må være godkjent av veileder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektbeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderes gjennom en hjemmeoppgave (6000-8000 ord).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Religionsvitenskap (MRVI)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i religionsvitenskap.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KRL3020 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.