course-details-portlet

RVI3010 - Vitenskapsteori og teoriarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal være en forberedelse til teoriarbeidet i masteroppgaven. Sentrale spørsmål er: Hva trengs for å gjennomføre et forskningsprosjekt? Hva gjør et prosjekt vitenskapelig? Teoriarbeidet sikter på bevisstgjøring av valget og anlegget av det perspektivet som brukes i spesifikke prosjekt.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om de viktigste problemstillingene i det religionsvitenskaplige teoriarbeidet
 • har kunnskap om aktuelle forskningsresultater i religionsvitenskap
 • har kunnskap om hvordan religionsvitenskapelige forskningsprosjekter utformes
 • har kunnskap om den sammenhengen det er mellom religionsutøvelse og kulturliv
 • har kunnskap om de etiske utfordringene religionsforskningen står overfor

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og vurdere teoretiske framstillinger i religionsvitenskap
 • kan analysere og vurdere religionsvitenskapelige forskningsresultater
 • kan selvstendig utforme forskningsprosjekter i religionsvitenskap
 • kan produsere fagvitenskapelige framstillinger av forholdet mellom religion og kultur
 • kan anvende etisk vurdering på religionsvitenskapelige framstillinger av forskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger og seminar, med vekt på seminar. Deler av forelesningene vil kunne holdes på engelsk.

Mer om vurdering

Eksamen består i en hjemmeoppgave (6000-8000 ord).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Religionsvitenskap (MRVI)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i religionsvitenskap.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KRL3010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
20.09.2022

Innlevering
09.12.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
10.02.2023

Innlevering
22.05.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU