RVI3010 - Vitenskapsteori og teoriarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal være en forberedelse til teoriarbeidet i masteroppgaven. Sentrale spørsmål er: Hva trengs for å gjennomføre et forskningsprosjekt? Hva gjør et prosjekt vitenskapelig? Teoriarbeidet sikter på bevisstgjøring av valget og anlegget av det perspektivet som brukes i spesifikke prosjekt.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har kunnskap om de viktigste problemstillingene i det religionsvitenskaplige teoriarbeidet
- har kunnskap om aktuelle forskningsresultater i religionsvitenskap
- har kunnskap om hvordan religionsvitenskapelige forskningsprosjekter utformes
- har kunnskap om den sammenhengen det er mellom religionsutøvelse og kulturliv
- har kunnskap om de etiske utfordringene religionsforskningen står overfor

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan analysere og vurdere teoretiske framstillinger i religionsvitenskap
- kan analysere og vurdere religionsvitenskapelige forskningsresultater
- kan selvstendig utforme forskningsprosjekter i religionsvitenskap
- kan produsere fagvitenskapelige framstillinger av forholdet mellom religion og kultur
- kan anvende etisk vurdering på religionsvitenskapelige framstillinger av forskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger og seminar, med vekt på seminar.
Deler av forelesningene vil kunne holdes på engelsk.

Mer om vurdering

Eksamen består i en hjemmeoppgave (6000-8000 ord).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Religionsvitenskap (MRVI)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KRL3010 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.