course-details-portlet

RVI2175 - Å forklare religion: hvorfor er mennesker religiøse?

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hvorfor er mennesker religiøse? Tro det eller ei, forskere har noen ganske gode svar på dette spørsmålet. Dette emnet vil gi studentene verktøy for å forklare religions opprinnelse og fortsatt eksistens. Verktøyene hentes fra evolusjonær og kognitiv religionsvitenskap - hvis religion er noe er det både et kulturelt og biologisk fenomen. I emnet leses det klassiske tekster fra dette forskningsområdet, i tillegg til tekster som eksemplifiserer forskningsfronten. Studentene vil ha valget mellom å følge enten et teoretisk eller metodisk løp i emnet. Alle studenter vil vurdere og kritisk evaluere teorier som forklarer religions opprinnelse og fortsatt eksistens. Studenter som følger det teoretiske løpet vil søke å utarbeide en egen teori for å forklare religion, mens studenter på det metodiske løpet vil søke å utarbeide et eksperiment som tester en teori eller et element i en teori. Slik kunnskap kan utvides utover religionsfeltet til andre fenomen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har en bred forståelse av teorier fra evolusjonær og kognitiv religionsvitenskap (CSR)
 • har en bred forståelse av metode fra evolusjonær og kognitiv religionsvitenskap (CSR)
 • har kunnskap om hva som utgjør vitenskapelige forklaringer
 • har innsikt i moderne forskning på de ovennevnte spørsmål

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, sammenligne og kritisere teorier fra CSR
 • kan analysere, sammenligne og kritisere metode fra CSR
 • kan analysere konstruksjonen av følgende kategorier: religion, natur, teknologi og vitenskap
 • kan operasjonalisere CSR-teorier fra forskningsfronten i eksperimentelle omgivelser
 • kan anvende verktøy fra sinnsvitenskap på studier av kultur og religion
 • kan oppdatere egen kunnskap på disiplinens problemstillinger
 • gjennomføre tverrfaglig vitenskapelig forskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesning og seminar. Forelesningene og seminarene tar sikte på å skissere rammeverk for å tenke på tema som behandles i pensum.

For å gå opp til eksamen må studentene få godkjent obligatorisk aktivitet. For nærmere opplysning om obligatorisk aktivitet henvises det til Blackboard. Obligatorisk aktivitet godkjennes kun i undervisningstermin, men er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen består av en hjemmeoppgave på 8000 ord.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum vil foreligge ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
20.09.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
12.02.2024

Innlevering
22.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU