course-details-portlet

RVI2175 - Å forklare religion: hvorfor er mennesker religiøse?

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hvorfor er mennesker religiøse? Tro det eller ei, forskere har noen ganske gode svar på dette spørsmålet. Dette emnet vil gi studentene verktøy for å forklare religions opprinnelse og fortsatt eksistens. Verktøyene hentes fra evolusjonær og kognitiv religionsvitenskap - hvis religion er noe er det både et kulturelt og biologisk fenomen. I emnet leses det klassiske tekster fra dette forskningsområdet, i tillegg til tekster som eksemplifiserer forskningsfronten.

Studentene vil ha valget mellom å følge enten et teoretisk eller metodisk løp i emnet. Alle studenter vil vurdere og kritisk evaluere teorier som forklarer religions opprinnelse og fortsatt eksistens. Studenter som følger det teoretiske løpet vil søke å utarbeide en egen teori for å forklare religion, mens studenter på det metodiske løpet vil søke å utarbeide et eksperiment som tester en teori eller et element i en teori. Slik kunnskap kan utvides utover religionsfeltet til andre fenomen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har en bred forståelse av teorier fra evolusjonær og kognitiv religionsvitenskap (CSR)
- har en bred forståelse av metode fra evolusjonær og kognitiv religionsvitenskap (CSR)
- har kunnskap om hva som utgjør vitenskapelige forklaringer
- har innsikt i moderne forskning på de ovennevnte spørsmål

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan analysere, sammenligne og kritisere teorier fra CSR
- kan analysere, sammenligne og kritisere metode fra CSR
- kan analysere konstruksjonen av følgende kategorier: religion, natur, teknologi og vitenskap
- kan operasjonalisere CSR-teorier fra forskningsfronten i eksperimentelle omgivelser
- kan anvende verktøy fra sinnsvitenskap på studier av kultur og religion
- kan oppdatere egen kunnskap på disiplinens problemstillinger
- gjennomføre tverrfaglig vitenskapelig forskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesning og seminar. Forelesningene og seminarene tar sikte på å skissere rammeverk for å tenke på tema som behandles i pensum.

For å gå opp til eksamen kreves det 80 % oppmøte og en obligatorisk aktivitet som består av tre godkjente læringsaktiviteter.

Den obligatoriske aktiviteten kan kun gjennomføres i det semester det gis undervisning i emnet, men er gyldig både i dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon
  • 80 % oppmøte

Mer om vurdering

Eksamen består av en hjemmeoppgave på 8000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum vil foreligge ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 10.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 16.02.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU