course-details-portlet

TEP4300 - Klimavern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset handler om utfordring som klimaproblemet byr for samfunnet vårt og måter å unngå en ukontrollert forandring av klimaet gjennom global oppvarming. Kurset adresserer følgende tema: (1) Drivhuseffekt, global oppvarming og klimarespons; (2) mulige konsekvenser av klimaforandring, tilpassing og kostnader til dette; (3) utslippsregnskap, analyse av dynamikk med scenariomodeller og sosiometabolisk analyse; (4) teknologiske opsjoner: karakteristikk, kostnader, nytte og barrierer; (5) klimapolitikk, rammebetingelser og virkemidler; (6) status og erfaring med klimavern i utvalgte sektorer, f.eks. industri, samferdsel, energisektor, husholdninger; (7) politikk og internasjonale avtaler.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal kunne: i) Forklare årsaker til global oppvarming, trender og mekanismer som står bak avskoging og utslippsøkning. ii) Forklare teknologiske opsjoner til utslippsreduksjon, barrierer, og kostnad-nytte forhold. iii) Redegjøre for klimapolitiske virkemidler, teorier om virkemiddelvalg, samt praktisk erfaring rundt bruk av virkemidler iv) Redegjøre for forståelse av klimavern utfordring i ulike disipliner og fagfeltenes bidrag til klimavern. Ferdigheter: Studenten skal kunne: i) Identifisere, framskaffe og interpretere relevant kunnskap fra faglitteratur innen klimavern. ii) Forklare terminologi og prinsipper for vurdering av opsjoner for klimavern. iii) Identifisere aktører og vurdere mulige utfordringer og barrierer ved implementering av tiltak til klimavern samt konsekvenser av dette Generell kompetanse: Studenten skal kunne: i) Forstå menneskeskapt klimaforandring og dens årsaker ii) Forstå utfordring klimavern gir i forhold til etikk og internasjonal politikk iii) Forstå prosessen av vurdering av opsjoner for klimavern iv) Tolke analyser og modellresultater innen klimavern

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises med 2F + 2Ø per uke, dvs. 2 timer forelesning og 2 timer auditorieøving eller kollokviet per uke. Det er et stort pensum i faget som består mest av faglitteratur (artikler) og utdrag av klimarapporten (AR5). Diskusjon av litteratur i øving/kollokviet. Gruppearbeid og presentasjoner av arbeidet. Et antall øvinger må være godkjent for adgang til eksamen. Undervisning og eksamen er på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompediet med utvalgte vitenskapelige artikkler og utdrag av FNs klimarapporter

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 73
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 23
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 11
SL520 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU