Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

  • Kompetanse og organisering i arbeidslivet
  • Teknologi og samhandling i helsetjenesten

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Assarsson Aarsand, Liselott; Håland, Erna; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart. (2011) Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk. 2011. ISBN 978-82-05-41680-2.

Del av bok/rapport

  • Håland, Erna; Toussaint, Pieter Jelle. (2013) Kommunikasjon, samarbeid og læring: Erfaringer fra et nettbasert læringsprogram for helsepersonell på Fosen. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.
  • Håland, Erna. (2011) Mellom egenskap og prosess - ulike forståelser av kompetansebegrepet. Voksne, læring og kompetanse.
  • Håland, Erna; Melby, Line. (2010) Ambisjoner og ambivalens: Helsepersonells forståelse av digitaliserte pasienter. Digitale pasienter.

Rapport/avhandling